Zagrypiona's Blog

Centrum komunikacji i edukacji dla wszystkich zagrypionych i nie tylko. • Witam wszystkich gości, a szczególnie tych któ- rzy są zainteresowani wzajemną wymianą in- formacji. Zachęcam do podsyłania linków i dzie- lenia się ciekawymi ar- tykułami oraz do dysku- sji. Zbiory w działach będą służyły nam wszy- stkim grypowiczom i osobom początkującym do edukacji.

  Data założenia: 03.06.2010 • wykluczeni.info

  Internet bez Antypolonizmu

  Popieram Internet Bez Chamstwa

  Bykom - stop

 • Nie popieram i tolerować nie będę:

  -fanatyzmu:
  -- politycznego
  -- religijnego Fanatyzm zakłada nieomylność ziemskiej - tworzonej przez ludzi - instytucji politycznej bądź religijnej. Nierozsądnym i nieodpowiedzialnym jest przypisywanie grupom politycznym nieomylności w sposób bezkrytyczny. W przypadku instytucji religijnych, wiara w nieomylność, nieskazitelność, niezdolność do grzeszenia religijnych dostojników jest herezją i obrazą Boga. Omylność i zdolność grzeszenia dotyczy tych ludzi tak samo jak wszystkich innych.

  -hipokryzji - jednostka ludzka powinna być spójna: to samo robi, to samo mówi, to samo myśli. Przypadki rozdwojenia, czy nawet roztrojenia stanowią o chorobie takiej jednostki lub jej nieczystych intencjach. Jeśli wyznajemy taką a taka wiarę, czy poglądy - według nich postępujemy.

  -zacietrzewienia - ludzie którzy w gniewny, agresywny sposób bronią swoich idei, zazwyczaj merytorycznie czują się i są słabi - stąd agresja. A przecież można się pięknie różnić, szanować nawzajem.

  -głupoty - brak wiedzy nie jest usprawiedliwieniem. Jeśli czegoś w danej chwili nasz rozum nie pojmuje, np. w wyniku braku wiedzy albo mechanizmu wyparcia nie znaczy to, że to nie istnieje. Rzeczywistość i wszystkie jej zjawiska istnieją bez względu na możliwości percepcyjne poszczególnych jednostek w tej rzeczywistości tkwiących.

  -owczego pędu - jesteśmy ludźmi, mamy rozumy. Czasami jednak ulegamy instynktom stadnym, być może z lenistwa? Powinniśmy swoje decyzje, opinie popierać argumentami opartymi na faktach, a nie: 'bo tak wszyscy robią', 'bo tak powiedziała pani w TV'.

  -manipulacji - podpuszczania, prowokowania, dezinformacji...

  ...
 • Reklamy

10.06.2010 – Rzecz o psychopatach. Część II. oraz coś co mnie zszokowało z samego rana…

Posted by zagrypiona w dniu 10 czerwca 2010


Dziś, druga część artykułu o psychopatach z wczoraj. Tu pierwsza część: Część I

Przytaczam tylko fragmenty tekstu, który w całości znajduje się tu: Czym jest psychopata? i tu po angielsku: Psychopath

Jak psychopaci postrzegają świat?

Nie tylko mają obsesję na punkcie posiadania i władzy, ale czerpią szczególną przyjemność z przywłaszczania sobie i zabierania innym (na przykład symboliczny brat lub siostra); to co mogą posiąść dzięki plagiatowi, przez matactwo czy wymuszenie, jest owocem o wiele słodszym niż to, co mogą mieć dzięki uczciwej pracy. A osuszywszy do cna jedno źródło, zwracają się ku następnemu, by wyeksploatować je, ogołocić, a następnie odrzucić; zadowolenie, jakie czerpią z nieszczęścia innych, jest niewyczerpywalne. Ludzie są wykorzystywani jako środki prowadzące do celu – mają się podporządkować i poniżyć, tak aby typ antyspołeczny mógł się czuć usatysfakcjonowany.

Przyczyny tego socjopatycznego zaburzenia zostały w wyniku badań zawężone do kilku czynników. Jedną z głównych przyczyn zachowań socjopatycznych są prawdopodobnie nieprawidłowości neurologiczne, głównie w obrębie płata czołowego mózgu. Obszar ten jest również powiązany z warunkowaniem strachu. Niewłaściwa budowa czy aktywność chemiczna w tym obszarze mózgu może być spowodowana nienormalnym rozrostem (być może uwarunkowanym genetycznie), chorobą mózgu, albo urazem. Teoria ta poparta była wieloma badaniami z wykorzystaniem pozytronowej tomografii emisyjnej (PET), która wyraźnie pokazuje metaboliczną aktywność neuronów w mózgu (Sabbatini, 1998). Długo uważano, że ciała migdałowate, dwa małe obszary zagrzebane blisko podstawy mózgu, są odpowiedzialne za agresję, seksualność i gotowość podejmowania ryzyka. Ostatnio okazało się, że wpływają one także na to, jak ludzie interpretują emocje innych. Delikatne uszkodzenie ciał migdałowatych może tłumaczyć wiele cech psychopatów – włącznie z trudnością emocjonalnego przebicia się do nich. Być może oni po prostu nie „widzą” cudzych emocji.

Psychopata jest manipulatorem, który dokładnie wie, co nas rusza, i wie, jak nami manipulować i jak wpływać na nasze uczucia. […] Psychopata często wykorzystuje mimetyzm do przekonania innych, że jest normalną, ludzką istotą. Robi to, by stworzyć pozory empatii ze swoją ofiarą. Psychopata przez snucie smutnych opowieści lub zapewniając o głębokich, poruszających doświadczeniach, będzie próbował sprawić, żebyś uwierzył, iż ma on normalne emocje; prawda jest taka, że większość psychopatów żyje jak w inkubatorze – poruszeni przez niewielu i pozbawieni prawdziwego współczucia dla innych; będą jednak kłamali, żeby przekonać cię, iż mają prawdziwe uczucia.

Element litości jest jedynym z powodów, dla którego ofiary często ulegają tym „biednym” ludziom. Kłamanie jest dla psychopaty jak oddychanie. Przyłapani na kłamstwie tworzą nowe kłamstwa, nie dbając, czy zostaną na tym nakryci. Jak stwierdza Hare: „Kłamanie, oszukiwanie i manipulacja to wrodzone zdolności psychopatów. Przyłapani na kłamstwie i postawieni w obliczy prawdy, rzadko są zmieszani czy zakłopotani – po prostu zmieniają swoją historyjkę albo przystępują do przekręcania faktów, tak aby okazały się zgodne z kłamstwem. W efekcie mamy serię sprzecznych stwierdzeń i kompletnie ogłupiałego słuchacza”.

Zachowanie psychopatów często służy wprawieniu w zakłopotanie i poskromieniu ofiar, albo wpłynięciu na każdego, kto mógłby słuchać ich wersji opowieści. Manipulacja jest kluczem w ich podbojach, a kłamstwo jest jednym ze sposobów, w jaki to osiągają.

Niemal zabawnym przykładem sposobu, w jaki psychopaci kłamią, może być zachowanie człowieka, którego ślady zostały odkryte na miejscu zbrodni. „Nie, to nie moje ślady”, powiedział, choć wszyscy wiedzieli, że kłamie. Tak właśnie działają psychopaci. Będą zaprzeczać rzeczywistości, dopóki ich ofiary nie załamią się nerwowo. Często psychopaci będą zrzucać winę na ofiarę i twierdzić, że ofiara cierpi na „urojenia” i jest niezrównoważona psychicznie. […]  Często zapominają oni swoje kłamstwa i opowiadają sprzeczne historie, co słuchacza wprawia w zdumienie i zastanawia się on, czy przypadkiem ów psychopata nie jest szalony. W tym jednak przypadku psychopata nie jest naprawdę szalony – on po prostu zapomniał, co wcześniej nakłamał. […] Psychopata może nie pamiętać, co obiecał ci wczoraj, ale będzie pamiętał fakty z przeszłości, o ile w jakiś sposób służą jego celom. Często w ten sposób postępują w sytuacji, kiedy przyłapie się ich na kłamstwie.[…]

Guggenbuhl-Craig stwierdza, że „łatwo im przychodzi stwarzanie pozorów, iż są znacznie skromniejsi od przeciętnego człowieka, choć tak nie jest. Niektórzy są również w stanie udawać zainteresowanie niższą klasą i twierdzą, że sami należą do przegranych, nędzarzy itd. Psychopata może na przykład utrzymywać (jeśli pochodzi z niższej klasy społeczno-ekonomicznej), że nie cierpi bogaczy, a jednocześnie będzie w duchu do tego wzdychał i zazdrościł im tego, co mają. Jest jak ten narcyz, pragnący dać fałszywy obraz siebie poprzez swój dobytek. Do jego dobytku wliczają się również istoty ludzkie: przyjaciółki, żony i dzieci.

Niektórzy psychopaci mogą nawet (wbrew powszechnemu mniemaniu) lubić zwierzęta, a mimo to postrzegają je jako dopełniające ich samych przedmioty. […]

Psychopata przepełniony jest żądzą, ustala związki ze światem z pozycji siły, chociaż – jak powiedziałam – na zewnątrz może utrzymywać, że jest po stronie pozbawionych praw lub uciskanych. Znałam jednego, który lubił powtarzać frazy takie jak „oni muszą przestać tłamsić moich braci”, ale kompletnie tak nie myślał. W rzeczywistości był rasistą. Psychopata często może też postrzegać się jako rewolucjonistę. […]

Często debatuje się nad tym, czy psychopata jest świadomy swojego zachowania. Ja wierzę, że zazwyczaj psychopaci dokładnie wiedzą, co robią, chociaż inni sugerują, że psychopatą „się rodzi, a nie staje”.

Jak już wspominano, psychopaci często twierdzą, że zadowolą się czymś gorszym (będąc swoim największym wrogiem), a potem myślą, że zasłużyli sobie na coś lepszego. Może się to przejawiać w sposobie, w jaki dążą do władzy – albo to przez pieniądze (tj. dobra materialne), albo przez manipulację, i/albo uprzedmiotawiając ludzi. Przez odtwarzanie takich zachowań psychopata próbuje również „odegrać się” na społeczeństwie i na świecie aby się w ten sposób zemścić. Będą to robić przez całe życie, niezależnie od tego, czy są bogaci, czy biedni, i jaka jest ich społeczna pozycja, aczkolwiek badania pokazały, że często wywodzą się oni ze zubożałych czy niższych społeczno–ekonomicznych warstw i/lub niższego społecznego statusu. […]

Pozwólcie mi dodać, że pomimo wyników badań dra Blacka, psychopaci mogą istnieć w każdej klasie społecznej. Nie dajcie się zwieść. Chciałabym również podkreślić, że na określenie psychopaty będę tu używać słów „on” i „jego”; ale nie należy zapominać, że kobiety psychopatki również istnieją; jednak według szóstego wydania Abnormal Behavior z 2000 roku autorstwa trzech profesorów-mężczyzn, Davida, Deralda i Stanleya Sue, proporcje są różne w zależności od płci. Do ich wspaniałej pracy dołączony jest raport Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychiatrów, który szacuje ilość psychopatów na 3% wśród mężczyzn i poniżej 1% wśród kobiet (Personality Disorders and Impulse Control Disorders, 238). […]

Właściwą psychopatię można scharakteryzować jako… obejmującą skłonność tak do dominacji, jak i do oziębłości. Wiggins (1995) podsumowując liczne wcześniejsze stwierdzenia wskazuje, że jednostki takie skłonne są do gniewu i irytacji oraz chętnie wykorzystują innych. Są aroganccy, cyniczni, manipulanccy, ekshibicjonistyczni, poszukujący wrażeń. Makiawelscy, mściwi, goniący za własną korzyścią. Jeśli chodzi o ich wzorce transakcji społecznych (Foa & Foa, 1974), przypisują oni sobie miłość i status, postrzegając siebie jako ludzi godnych szacunku i ważnych, nie przypisują jednak miłości i statusu innym, postrzegając ich jako niegodnych szacunku i nieistotnych. Ten opis wyraźnie zgadza się z powszechnie przyjętą istotą psychopatii.

Obecnie badania koncentrują się wokół próby znalezienia odpowiedzi na pewne podstawowe pytania dotyczące ogólnej idei psychopatii w jej zakresie nie podlegającym medycynie sądowej. Zwróciło nas to ponownie ku cleckleyowskiej wizji psychopatii z jego pierwotnym naciskiem na postrzeganie psychopatii jako stylu osobowości nie tylko wśród przestępców, ale również wśród tej części społeczeństwa, której się powiodło. Z naszych badań wynika jasno, że: (a) miary psychopatii zbiegły się na pierwowzorze psychopatii, który obejmuje kombinację cechy dominowania z cechą zimnych międzyludzkich relacji; (b) psychopatia występuje w społeczeństtwie i to w stopniu wyższym od spodziewanego; (c) psychopatia okazuje się mieć niewiele wspólnego z zaburzeniami osobowości z wyjątkiem antyspołecznych zaburzeń osobowości. Oczywiście potrzeba jeszcze dużo pracy, by zrozumieć, jakie czynniki powodują zróżnicowanie na psychopatów przestrzegających prawa (choć być może już nie zasad moralnych) od psychopatów prawo łamiących; takie badania wymagają oczywiście wykorzystania w stopniu większym niż dotychczas przypadków nie podlegających medycynie sądowej. […]

Jednak niezależnie od rasy, klasy społecznej czy zawodu, psychopata jest niebezpieczny dla społeczeństwa, ponieważ „ASP (psychopatia) z racji swej natury wywołuje więcej spustoszenia w społeczeństwie niż pozostałe choroby psychiczne, a to dlatego, że zaburzenie obejmuje głównie reakcje przeciwko środowisku społecznemu, co wciąga innych ludzi w jego destrukcyjną sieć… Rozpacz i lęk wywoływane przez typy antyspołeczne (psychopatów) tragicznie wpływają na ich rodziny i środowisko, pozostawiając głębokie psychiczne i emocjonalne blizny…” (Black, 5). […]

… Mogą przeskakiwać z tematu na temat i opowiadać historie, które wydają się nieprawdopodobne, z czego są znani. Charakterystyczne jest to, że próbują przedstawiać siebie jako zaznajomionych z socjologią, psychiatrią, medycyną, psychologią, filozofią, poezją, literaturą, sztuką czy prawem. Znakiem rozpoznawczym tej cechy jest często kompletny brak obawy przed zdemaskowaniem”. (Hare, 35) […]

Pomimo swoich defektów psychopaci mają bardzo „narcystyczne i mocno nadęte spojrzenie na własną wartość i ważność swojej osoby, prawdziwie zadziwiający egocentryzm i poczucie wyższości, i widzą siebie jako centrum wszechświata, istotę wyższą, która ma prawo żyć według własnych reguł. (Hare, 38) […]

Uwielbiają mieć władzę i kontrolę nad innymi i raczej nie są w stanie uwierzyć, że ludzie mogą mieć wartościowe opinie, różniące się od ich własnych. Niektórym ludziom jawią się jako charyzmatyczni czy ‘elektryzujący’”. (Hare, 38) […]

Jak już wspomniałam, „rozpoznanie” psychopaty po wyglądzie nie jest łatwe. Jeden ze studentów zajmujących się psychopatią powiedział mi, że „oni często zmieniają swój wygląd, aby nie sprawiać groźnego wrażenia albo żeby wykreować jakąś postać”.

Tim Field, znany autor i badacz psychopatii, wierzy, że psychopata wybiera ludzi, którzy potrafią go przejrzeć: „pozorna miłość własna i pewność siebie brutala (socjopaty) są w rzeczywistości arogancją, nieuzasadnioną wiarą we własną niewrażliwość, zrodzoną z jego skłonności do działania na marginesie społeczeństwa dla zapewnienia sobie przetrwania. Celem (albo ofiarami) są ludzie, którzy potrafią przejrzeć arogancję i dostrzec pod nią pustą skorupę – a brutale wyczuwają, kto ich potrafi przejrzeć, co ułatwia im eliminację celu”. (Bully OnLine). Zdarza się to zazwyczaj w miejscu pracy i w sytuacjach, gdzie psychopata może sobie pozwolić na zdjęcie maski. […] [od admina: no i w tym momencie właśnie wszyscy sobie uświadamiamy , że jesteśmy prawdziwym celem PSYCHOPATÓW, a reszta to… Cóż… I tu dochodzimy do sedna sprawy. PSYCHOPATĘ to kręci, że wiemy ale nasz kręgosłup moralny sprawia, że się nie bronimy. PSYCHOPATA natomiast wolny jest od kręgosłupa moralnego i świetnie się bawi. Do czasu jednak, bo cierpliwość ludzka ma swoje granice, mam w każdym razie nadzieję, bo moja cierpliwość jest już u kresu.]

Jak postępować z psychopatami

[…] Wierzę, że niektórzy ludzie są na tyle silni, by stawić czoło psychopacie; niestety nie wszyscy i większości psychopatów udaje się permanentne krzywdzenie swoich ofiar. Dlatego właśnie w tak oczywisty sposób potrzebujemy więcej grup wsparcia dla ludzi, którzy byli w jakichś relacjach z psychopatami. […] “Zasadnicza nauka, jaką wyciągnąłem, jeśli chodzi o postępowanie z socjopatą, jest taka, że normalne reguły etykiety nie znajdują zastosowania. Masz do czynienia z kimś, kto nie zna empatii, nie ma sumienia, wyrzutów sumienia ani poczucia winy… To zupełnie odmienna umysłowość. Często są używane takie słowa jak ‘drapieżca’ i ‘zły’”.

Jeśli próbujesz postępować z psychopatą etycznie, doznasz szoku. Dr William Higgins twierdzi, że z psychopatą nie możesz negocjować ani układać się.

Psychopaci nie tylko będą zaprzeczali przeszłości i będą ją trywializować, ale będą unikali odpowiedzi wprost na twoje pytania, a kiedy nawet wydaje się, że odpowiadają – możesz być pewien, że nie jest to odpowiedź, której oczekujesz. Powiedziano, że nawet kiedy udzielają ci odpowiedzi wprost, zasadnicza kwestia nie zostanie przez nich poruszona, aczkolwiek mogą oni nawet utrzymywać, że są uczciwi, kiedy im to pasuje. Ale nie daj się zwieść, bo tu właśnie psychopata chce dopaść swoją ofiarę – chce cię zawstydzić, a jednocześnie wpasowuje cię do swoich planów; a to dlatego, że „psychopaci wykazują niesamowity brak troski, jeśli chodzi o niszczące skutki, jakie ich działanie wywiera na innych. Często są zupełnie szczerzy w tej kwestii, stwierdzając chłodno, że nie mają poczucia winy, nie jest im przykro z powodu bólu i spustoszenia, które spowodowali, i że nie widzą powodu, żeby mieli się tym przejmować”. (Hare,41) Z drugiej strony, „psychopaci czasem werbalizują wyrzuty sumienia, ale później zaprzeczają sobie słowami lub czynami”. (Hare, 41) Psychopaci mogą przepraszać albo okazywać wyrzuty sumienia tylko po to, żeby im się coś udało, ale w końcu dostaniesz nożem w plecy i zdasz sobie sprawę, jak bardzo powierzchowne były ich słowa. […]

Jak stwierdził Field, często się zdarza, że ofiara może przez jakiś czas tłumić swoją złość, ale później, nawet po wielu miesiącach, może przyjść nagłe uświadomienie sobie prawdy i ofiara zda sobie w końcu sprawę, że przez cały czas była terroryzowana przez psychopatę. To wtedy właśnie ofiarę nagle ogarnia wściekłość i ma motywację, by w jakiś sposób dochodzić sprawiedliwości. Ale próbując dojść sprawiedliwości w stosunku do psychopaty miej świadomość, że to ty zapłacisz, o ile nie przyjmiesz nieugiętej postawy; a doświadczenie to spowoduje, że będziesz bardziej zażenowany i zakłopotany i możesz nawet odczuć pokusę walki używając jego broni.

[…] Są oni również nieźli w oszukiwaniu swoich psychiatrów. Na przykład dwóch znanych mi (Wendy Koenigsmann) osobników chełpiło się tym, że lubią pogrywać z psychiatrami. Dlatego Hare wierzy, że w przypadku psychopatów terapia tylko pogarsza sprawę; większość z nich dzięki psychiatrii wiele się dowiaduje o ludzkich emocjach i „chętnie przypisują swoje wady i problemy niewłaściwemu traktowaniu w dzieciństwie” (Hare,50). Także „same typy antyspołeczne (psychopaci) mogą odmawiać współpracy, być niesympatyczni i utrudniać wysiłki poznania i leczenia ich”. (Black, 12). Co do wyleczenia psychopaty, pomimo bólu, który może pozostać (według Fielda niektórzy ludzie nigdy nie zdrowieją), dowiecie się, jak bardzo nieskomplikowane czy wręcz tchórzliwe są sposoby psychopaty na zachowanie spokoju. W ten właśnie sposób psychopata musi funkcjonować, aby utrzymać swoje raczej kruche (ale ugruntowane) mniemanie o sobie. […]

Więc jeszcze raz: Czy psychopaci mogą się zmienić? Czy ty możesz ich zmienić?

Nie, oni zdecydowali się zachowywać tak, jak się zachowują, chociaż w pewnej mierze mają zaburzenia osobowości. Jednak dr Black wierzy, że nawet ci pacjenci, którzy „ujawniają największą zmianę, zdają się nie być w stanie zrozumieć, do jakiego stopnia ich działania wpływają na ludzi wokół. Mogą trwać w emocjonalnej izolacji. Egotyzm jest naturalnym składnikiem ludzkiego charakteru, ale u typów antyspołecznych jest szczególnie silny i sprawia, że wielu z nich jest niezdolnych do rozwinięcia pełnego współczucia, sumienia i innych atrybutów, które przyczyniają się do udanych relacji społecznych”. (Black, 144).

Oryginalna lista objawów psychopatii według Cleckleya:

Wyraźny urok zewnętrzny i przeciętna lub ponadprzeciętna inteligencja * Brak złudzeń i innych oznak irracjonalnego myślenia * Brak lęku czy innych „neurotycznych“ objawów, opanowanie, spokój i łatwość mówienia * Niesolidność, ignorowanie zobowiązań, brak poczucia odpowiedzialności w sprawach zarówno małej, jak i dużej wagi * Nieprawdomówność i nieszczerość * Antyspołeczne zachowania, które są niedostatecznie umotywowane i słabo zaplanowane, jakby wynikające z niezrozumiałej porywczości * Słabość osądów i nieumiejętność uczenia się z przeszłych doświadczeń * Patologiczny egocentryzm. Całkowite skoncentrowanie na sobie, niezdolność do prawdziwej miłości i przywiązania * Ogólny niedostatek głębokich i trwałych emocji * Brak prawdziwego wglądu, niezdolność spojrzenia na siebie oczami innych * Brak wdzięczności za okazane szczególne względy, serdeczność i zaufanie * Dziwaczne i ekscentryczne zachowania po spożyciu alkoholu i nie tylko – wulgarność, opryskliwość, gwałtowne zmiany nastroju, wybryki * Brak prawdziwych prób samobójczych * Bezosobowe, prymitywne i słabo zintegrowane życie seksualne * Brak planów życiowych i niezdolność prowadzenia zorganizowanego życia, za wyjątkiem życia prowadzącego do klęski.

20-punktowe zestawienie PCL-R Hare’go oparte na 16-punktowej liście Cleckley’a oraz omówienie pojęć w PCL-R:

1. WYGADANY O POWIERZCHOWNYM UROKU – tendencja do bycia układnym, zaangażowanym, czarującym, pociągającym i płynnie mówiącym. Psychopatycznego uroku nie cechuje bynajmniej płochliwość, samoświadomość czy obawa przed powiedzeniem czegoś. Psychopata nigdy nie trzyma języka za zębami. Wyzwolili się oni ze społecznych konwenansów dotyczących na przykład przekręcania słów.

2. WYBUJAŁE MNIEMANIE O SOBIEmocno nadęty obraz własnych możliwości i poczucia własnej wartości, pewny siebie, zawzięty, zarozumiały, bufon. Psychopaci są ludźmi aroganckimi, wierzącymi, że są wyższymi istotami ludzkimi.

3. POTRZEBA STYMULACJI albo SKŁONNOŚĆ DO NUDZENIA SIĘnadmierna potrzeba stymulacji czymś nowym, poruszającym, ekscytującym; podejmowanie ryzyka i robienie niebezpiecznych rzeczy. Psychopaci często mają słabą samodyscyplinę w doprowadzaniu spraw do końca, ponieważ łatwo się nudzą. Nie wykonują na przykład długo tej samej pracy, albo nie kończą zadań, które uważają za nieciekawe albo rutynowe.

4. PATOLOGICZNE KŁAMANIEmoże być umiarkowane albo duże; w umiarkowanej formie będą sprytni, przebiegli, pomysłowi i inteligentni; w formie skrajnej będą zwodniczy, oszukańczy, podstępni, niegodziwi, manipulujący i nieuczciwi.

5. STEROWANIE I MANIPULOWANIEwykorzystanie kłamstwa i podstępu do oszukiwania, sterowania i okradania innych dla osobistej korzyści; od ptu 4. różni się stopniem, w jakim występuje wykorzystywanie i pozbawiona wrażliwości bezwzględność, odzwierciedlone w braku zainteresowania uczuciami i cierpieniem swoich ofiar.

7. PŁYTKOŚĆ EMOCJI – ubóstwo emocjonalne lub ograniczona sfera głębszych uczuć; chłód interpersonalny pomimo oznak jawnej towarzyskości.

8. GRUBOSKÓRNOŚĆ I BRAK EMPATIIogólny brak uczuć do innych ludzi; zimny, pogardliwy, nieuprzejmy i nietaktowny.

9. PASOŻYTNICZY TRYB ŻYCIAzamierzone, manipulacyjne, egoistyczne i wyzyskujące pozostawanie na czyimś utrzymaniu, jako odbicie braku motywacji, słabej samodyscypliny i niezdolności do podjęcia odpowiedzialności.

10. SŁABE MECHANIZMY KONTROLUJĄCE ZACHOWANIEprzejawy drażliwości, irytacji, niecierpliwości, pogróżki, agresja i obelżywe słowa; niewłaściwe panowanie nad złością i nastrojami; pochopne działanie.

11. POZAMAŁŻEŃSKIE ZWIĄZKI SEKSUALNE – szereg krótkotrwałych, powierzchownych związków, liczne romanse, niewybredny wybór partnerów seksualnych; utrzymywanie kilku związków jednocześnie; historia prób seksualnego przymuszania innych do aktywności seksualnej albo chlubienie się w rozmowach wyczynami i podbojami seksualnymi.

12. WCZESNE PROBLEMY WYCHOWAWCZE – szereg zachowań przed osiągnięciem 13 roku życia, włącznie z kłamaniem, kradzieżami, oszukiwaniem, wandalizmem, znęcaniem się, aktywnością seksualną, podpalaniem, wąchaniem kleju, używaniem alkoholu i ucieczkami z domu.

13. BRAK REALISTYCZNYCH, DŁUGOTERMINOWYCH CELÓWniezdolność albo uporczywa niemożność podejmowania i wykonywania długoterminowych planów i celów; włóczęgostwo, bezcelowość, brak ukierunkowania w życiu.

14. IMPULSYWNOŚĆ – występowanie zachowań niezamierzonych oraz brak refleksji bądź planowania; niezdolność opierania się pokusom, frustracjom i popędom; brak zastanowienia i rozważenia konsekwencji; nierozważny, pochopny, nieobliczalny, narwany i lekkomyślny

15. NIEODPOWIEDZIALNOŚĆpowtarzająca się niezdolność wypełniania czy poszanowania zobowiązań; jak niepłacenie rachunków, nieoddawanie pożyczek, niedbałe wykonywanie pracy, spóźnianie się czy absencja w pracy, niewywiązywanie się z umów.

16. NIEPRZYJMOWANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WŁASNE CZYNY – nieprzyjmowanie odpowiedzialności za własne działania przejawiające się w małej sumienności, braku obowiązkowości, wrogiej manipulacji, odmowie odpowiedzialności i próbie manipulowania innymi poprzez tę odmowę.

17. WIELE KRÓTKOTRWAŁYCH ZWIĄZKÓW MAŁŻEŃSKICH – brak zobowiązania do długotrwałego związku znajduje odbicie w sprzecznych, niesłownych, niesolidnych zobowiązaniach w życiu, włącznie z małżeńskimi.

18. PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH – problemy wychowawcze w wieku 13-18 lat, przeważnie zachowania będące przestępstwami albo wyraźnie zawierające elementy wrogości, wyzysku, agresji, manipulacji albo skłonności do bezdusznego, bezwzględnego gangsterstwa.

19. NARUSZANIE WARUNKÓW ZWOLNIENIA – naruszanie warunków zawieszenia kary czy innych zwolnień warunkowych wskutek formalnych naruszeń takich jak beztroska, brak zastanowienia czy niestawienie się.

20. WSZECHSTRONNOŚĆ PRZESTĘPCZAróżnorodność rodzajów wykroczeń kryminalnych, niezależnie od tego, czy osoba ta była za nie aresztowana lub skazana; chlubienie się unikaniem odpowiedzialności za przestępstwa.

[…]

Po więcej informacji dla zainteresowanych odsyłam na stronę źródłową.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Na zakończenie coś z innej beczki, chociaż niekoniecznie, co mnie dzisiaj z rana zszokowało, jak ktoś jeszcze nie był na grypie666 i nie widział:

Ja tam nie wiem, bo nie śledzę jakoś specjalnie tej sprawy. Dziś jednak byłam zmuszona trochę pogrzebać. Tak gwoli uczciwości. Wiec jeśli ów statek został zatrzymany na wodach międzynarodowych, jeśli obce wojsko wtargnęło na jego pokład, to ja na litość boską doprawdy nie rozumiem skąd to wielkie zdziwienie, że załoga statku się broniła, a już zwłaszcza że mieli na pokładzie UWAGA!!!!: noże. Straszne przestępstwo. Na wodach międzynarodowych mieć na pokładzie nóż i bronic się nim przed atakiem.

A co powiedzieć o wycieczkach z ciepłych krajów, które przyjeżdżają na tereny PAŃSTW pod bronią. To jest dopiero ewenement w skali światowej.  I wtedy jest ok, że oni maja ze sobą noże i inne zabawki. Paranoja i hipokryzja w jednym.

Nie wiem jak to jest rozwiązane prawnie, ale statek płynący sobie w jakieś miejsce na ziemi ma prawo odmówić nakazu zmiany kursu i tam rozładunku i przejęcia towaru przez państwo przymuszające je do tego. No wyobraża sobie ktoś o stateczek płynący sobie z ciepłych krajów który jest przymuszany do zawinięcia do podejrzanego portu i tam poddania się inspekcji i ZABORU towaru? Bo ja jakoś nie mogę sobie wyobrazić.

Co szkodziło się dogadać obustronnie, że obserwatorzy zainteresowanego ciepłego kraju będą asystować przy rozładunku na przykład już na miejscu (w Gazie). Każdy byłby wtedy zadowolony, niechby i nawet zaprosili telewizję na tą okazje, ale po co od razu stosować przemoc itd? Musiało zginąć tam tylu ludzi?

Ja nie rozumiem tego świata. Niektóre sytuacje tu dziejące się, między rzekomo dorosłymi ludźmi przypominają mi wypisz wymaluj kłótnie do jakich dochodziło gdy byłam w przedszkolu. Dzieci się o kredki kłóciły itd.

No chyba że w powyższym chodzi o prowokację, o to, że przecież musi się coś dziać, że trzeba ciągnąć ten nieszczęsny ofiarniczy wózek dalej. A żeby to robić i skutecznie, to trzeba dostarczać mu krwawego paliwa…

———————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Zapraszam na grype666. 🙂 Zachęcam też do komentowania tego co w dzisiejszym artykule. Uzupełniania linków itd. Dziękuję też za linki już nadesłane.  Systematycznie będą dodawane do poszczególnych działów/zakładek.

Przypominam też o wypowiadaniu się NA TEMAT artykułów i spraw świata i Polski, a nie kwestii sporów między blogowiczami, z góry dziękuje za zrozumienie.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Reklamy

Komentarzy 45 to “10.06.2010 – Rzecz o psychopatach. Część II. oraz coś co mnie zszokowało z samego rana…”

 1. ert said

  ten wpis tyczy sie grypy?

 2. ert said

  dlatego http://www.przeklej.pl/plik/jane-rar-00060s7qj8nq
  hasło: Przemiana.org
  i dziwne wpisy na grypie

  *********************
  od TT: trza było powiedzieć co w tym linku jest, nie trwoniłabym czasu na ściąganie itd. ten temat jest zamknięty. ktoś widzę nie może przeboleć. 😉
  my tu na blogu DYSKUTUJEMY na tematy związane z tym jak się chronić przed NWO, i złymi chorymi z nienawiści ludźmi. a nie na tematy odgrzewane sprzed 100 lat. nudne są i niczego nie wnoszą.

  jak masz coś ciekawego w sprawie np gmo, chemtrails itd do powiedzenia lub zaoferowania to słuchamy, przydaj się proszę do ratowania nas a nie podkopywania. 😉 mój blog nie jest żadną poradnia psychologiczna ani niczym w tym stylu. tak wiec liczę na przyszłość ze podobne wpisy się nie zdarzą.

 3. Mars said

  Dobre ciekawe arty tutaj widzę 🙂 In plus 🙂

  • Andrzej 101 said

   A’propos psychopatii…
   Oto lekcja poglądowa psychopatii – żydostwo pod ambasadą Turcji w Telawiwie „świętuje” zwycięstwo na konwojem humanitarnym.

   http://www.liveleak.com/view?i=6a3_1275348204

   • hjk said

    Jeśli ten film jest prawdziwy, tzn. przedstawia to, co napisane, to obawiam się, czy to aby psychopatia, bo ta zdarza się u niektórych jednostek wewnątrz w miarę normalnego społeczeństwa, pomimo całej pedagogiki społecznej (jak szkoły, Kościół, religia, rodzina, itd.) i usilnych prac wychowawczych (napomnień, wskazań, pouczeń, itp.).
    Obawiam się, czy to aby nie jest „normalna” reakcja i nie wiadomo, jeśliby wielu innych miało okazję, czy reakcja nie byłaby podobna… A wtedy to byłoby niepokojące…
    Gdyby to była grupa psychopatów, to w sumie chyba można by spać w miarę spokojnie…

 4. heros2010 said

  Sprawa statku z pomocą dla palestyńczyków jasno obrazuje nam na które media i blogi możemy liczyć ,a z których tylko czerpać informacje lub dezinformacje.Pod tym względem nie mam już żadnych wątpliwości ,że np. żypospolita to taka pepsikolka dla znudzonych machnikiem,jeżeli w środowiskach decyzyjnych jest tyle kryptofilosemitów i tchórzy co w tak ~renomowanych ~ gazetach to zwycięstwo pisu nam za wiele nie da.Nie pisze tego,żeby odkopać nowe podziały ,ale chciałem przypomnieć ,że decyzyjni w tych partiach widzą partnerstwo strategiczne z Izraelem jako priorytet o czym zresztą czasem po 22 powiedzą otwarcie.Mam nadzieje,że doły partyjne trochę zaczną ten temat maglować skąd na prawdę ten kryptofilosyjonizm i czym poparty(jakieś sukcesy?)
  Jest szeroko lansowana teza na wielu prawie anty nwo stronach,że Izrael broni nas przed zalewem islamu i ,że mamy obowiązek go wspierać.
  Po pierwsze nikt nas nigdy ,nigdy nie obronił ,a po drugie jak może nas bronić straż pożarna esesemanów podpalających reichstag yy wtc,ludzie którzy nawet nie kryją ,że w wojnie z terroryzmem czyją się jak faszysta w gettcie, a akty przemocy bardzo często sami indukują.Obejrzałem ostatnio ten film prawdopodobnie nigdy nie wyemitowany w ~polskiej tifi.
  Gaza strefa śmierci.
  http://www.megavideo.com/?d=6JMX5PW8
  Nie pozdrawiam wszystkim miłośników przedmurza jewropy w Usraelu.
  Przypomnijcie sobie 39r. i inne tego typu daty jak Jałta.

  ********************
  od TT: dzięki za film.

  • grypa666 said

   od pb: tak wlasnie argumentuje ws kampanii wyborczej: struktury sa zbyt skorumpowane/zinfiltrowane zeby liczyc na poprawe nawet z patriotycznym prezydentem; bzdeta o trzymaniu z usraelem przeciw islamowi pochodzi od propagandy jot, podobnej do urabiania chrzescijan syjonistycznych w usa, tylko dl atamtych sfabrykowali specjalni ebiblie scofielda z przypisami pro-syjonistycznymi ktore zmieniaja sie co iles lat z rozwojem polityki! czytaj o tym w nadchodzacej serii „w imie Boga” na grypa666

 5. Buka said

  Co artu o łabędziach na Grypie,mam taką ciekawostkę,łabędzie są wierne aż po grób -otóż kiedy łabędzie zwiążą się w parę,a jedno z nich zginie,partner pozostaje sam do końca swych dni,bardzo przeżywa stratę.To niespotykane wśród zwierząt.

  • grypa666 said

   od pb: podobnie u wron, obserwuje te niezwykle inteligentne ptaki; czesto siedza parami jak nierozlaczki; w akcjach wymagajacych zgraji (obrona spadlego z gniazda pisklecia, nadchodzacy drapieznik) potrafia zleciec sie setkami; kiedy znajda zarcie, wolaja reszte, glosy zaleza od sytuacji;

 6. acidek303 said

  Sorka, zę tak z innej beczki, ale zauważyłem Twoją owce w avku i chciałem prosić abyś podpowiedziała mi jak ją sobie wstawiłaś ;] Dziękuję za pomoc i pozdrawiam serdecznie.

  • ert said

   gravatar.com

  • zagrypiona said

   musisz kliknąć w panelu administracyjnym w ustawienia >> general… i tam po boku jest taka opcja zmiany obrazka czy dodania obrazka blogowego. ja dodałam obrazek ze swego kompa. ale chyba tez jest jakaś baza obrazków na wordpressie choć głowy nie daje…

   pozdrawiam również 🙂

   • acidek303 said

    Zwariowana sprawa, obrazek w ustawieniach już mam, wyświetla mi się obok linka w przeglądarce ;] Na gravatar też wrzuciłem co trzeba i w avku pustka hehe ;] Zapewne dojde z czasem ocb. Mimo wszystko dziękuję 😉 Życzę wszystkiego dobrego

 7. albun said

  ‚Wiedza, która zabija’

  http://astral-projection.blog.onet.pl/Niewygodna-wiedza,2,ID407827189,DA2010-06-09,n

 8. anna76 said

  Przepraszam, że nie na temat, ale to ważne: dowody zdjęciowe w sprawie smoleńskiej

  http://clouds.salon24.pl/192486,dwa-miejsca-katastrofy-cz-1

 9. hjk said

  Mam link do artykułu w tym temacie – PO ma plan oddania prezydentury Jarkowi, dlatego Komorowski się spieszy, by wszystko przepchnąć i poustawiać swych ludzi, a robia wszystko by ośmieszyc swego kandydata. Tak naprawdę liczy się kto wygra w parlamencie za rok…
  1. wyb1.jpg (2.06 MB)
  http://www.przeklej.pl/plik/wyb1_jpg-0017gp2v25a5
  2. wybory.jpg (1.69 MB)
  http://www.przeklej.pl/plik/wybory_jpg-0017gp42p2mv
  ten sam art. a 2 obrazki, moze jeden bedzie lepiej czytać niż drugi

  • zenobiusz said

   Nie, moi państwo. Otóż pan premier ze swoją świtą postanowił się polansować na terenach powodziowych i pofotografować, żeby ładnie wypaść w gazetach. Nie prxewidział jednego – że wytrzymałość nerwowa powodzian ma swoje granice. Na widok pozowania do sesji fotograficznej ludzie rzucili się na ochroniarzy i zaczęli ich po prostu lać. Jeden facet przedarł się do samego Tuska go trzasnął w zęby. O dziwo, ochrona nie strzelała ani nic, a i Tusk dyskretnie milczy o takim casus pascudeus. Wraz ze świtą zmykał chyłkiem, ścigany gniewnymi okrzykami ludzi, których powódź doprowadziła do rozpaczy, a arogancja władz – do wściekłości. “Już my was wybierzemy!”, “My wam damy wybory!”

   http://zenobiusz.wordpress.com/2010/06/11/kazdemu-wedlug-zaslug-tusk-dostal-w-dziob-nadeslalarnold/

   ********************

   a kiedy to bylo? bo ostatnio jakies 2-3 dni temu ogladajac wiadomosci zastanawialam sie co Tusk ma na twarzy kto mu natrzaskal… moze to to?

 10. O co chodzi said

  TT, dziękuję za cenną inicjatywę i ciekawe wątki na Twoim nowym blogu. Obrzezanie ma związki z psychopatiami i z tworzeniem „wydajnych” żołnierzy poprzez traumatyczne procesy psychologiczne. Teraz łatwiej zrozumieć dlaczego w Ameryce trwa wojna o napletki. Mianowicie Centra Kontroli Chorób (CDC) oraz Amerykańska Akademia Pediatrii (AAP) rekomendują poddawania obrzezaniu wszystkich niemowląt płci męskiej pomimo braku obiektywnych korzyści medycznych takich zabiegów oraz opozycji lekarzy specjalistów [Northrup C. We Need To Stop Circumcision. 2010]. Polecam też tekst po polsku: Pod wpływem grup żydowskich, senat stanu Massachusetts odrzucił projekt całkowitego zakazu obrzezania – brutalnego okaleczania noworodków. Aktualizacja: 2010-03-18 http://www.bibula.com/?p=19524

  • czytelniczka said

   Niektórzy nawet na obrzezaniu potrafią zrobić „niezły” interes -2 lata temu pojawiła się nowa metoda odmładzania skóry -lepsza niż botox-Vavelta – nowa procedura medyczna – polega na wstrzykiwaniu w skórę twarzy komórek wyhodowanych z niemowlęcych napletków.
   „Napletki, z których zostały pozyskane, pochodzą z amerykańskich szpitali, gdzie obrzezywanie noworodków jest powszechną procedurą.Zamiast do kosza, trafiają do Wielkiej Brytanii. Tam, w laboratoriach Intercytex serwuje się im kąpiel w enzymach, by uwolnić fibroblasty. Te z kolei hoduje się i przygotowuje Vaveltę. ”
   źródło :http://www.dziennik.pl/zycienaluzie/article268422/Krem_z_napletkow_lepszy_niz_botoks.html

   • zagrypiona said

    no typowe dla unych. kilka pieczeni na jednym ogniu… co za baby sobie takie kremy na facjaty kładą. tragedia.

    • czytelniczka said

     Jest mnóstwo próżnych ludzi, dla których znaczenie ma jedynie cel jaki chcą osiągnąć-by pięknie wyglądać.Skoro można odessać sobie tłuszcz czy w celu szczuplejszego wizerunku wyciąć żebro to czym dla nich jest cudowny preparat z części ciała kogoś innego skoro własnego nie szanują.
     Nie ma popytu nie ma działania-jest popyt jest i „krem z napletków”.

     Tak samo jest ze szczepionkami, z tym że tu popyt nie jest indywidualny(sterowany przez media) a przymuszony bo rodzic jest w sytuacji bez wyjścia-tzn.ma wyjście nie szczepić w ogóle(czego większość się boi) lub preparatem budzącym sprzeciw jego sumienia,takim który wytworzony został w oparciu o komórki pochodzące z ciał dzieci, które straciły życie w wyniku aborcji (linie komórkowe MRC-5 i WI-38).

     „Międzynarodowe koncerny farmaceutyczne jako jednego z komponentów służących do wytwarzania powszechnie stosowanych szczepionek, używają komórek pobranych z ciał dzieci, które straciły swe życie w wyniku aborcji. Są to linie komórkowe WI-38, MRC-5 oraz PER C6. Poniżej przedstawiamy opis pochodzenia poszczególnych linii komórkowych.
     Pobrania komórek do wyprowadzenia linii komórkowych MRC-5, WI-38 i PER C6 dokonano z żywych organizmów abortowanych dzieci. Tylko w ten sposób pobrane komórki są w stanie dalej rozmnażać się w warunkach laboratoryjnych. Bezpośrednio po aborcji dziecko jeszcze kilka/kilkanaście minut wykazuje oznaki życia i jest to właśnie jedyny moment, w którym można od niego pobrać „materiał” w celu dalszej hodowli. Aby tego dokonać, zabieg aborcji musi zostać starannie przygotowany. Rodzice dziecka zostają przebadani pod kątem obciążenia ich ryzykiem wystąpienia chorób nowotworowych. Matka dziecka musi przejść testy wykluczające u niej choroby zakaźne (np. AIDS). Cały „zabieg” przeprowadza się z zachowaniem szczególnej sterylności. Chodzi o to, aby pobrane komórki były w pełni „bezpieczne” i „użyteczne”.”

     źródło:
     http://www.dobreszczepionki.pl/linie.html
     http://www.petycje.pl/petycja/5246/zagwarantowanie_rodzicom_mozliwozci_szczepienia_dzieci_zrodkami_niebudzscymi_sprzeciwu_sumienia_.html
     opis szczepionek : http://www.dobreszczepionki.pl/opis_szczepionek.html

 11. O co chodzi said

  link do Northrup C. We Need To Stop Circumcision:
  http://www.lewrockwell.com/spl2/stop-circumcision.html

 12. grypa666 said

  od pb: a prpos psychopatow w izraelskim paszkwilu na pisnikow = izrael lubuje sie w akcjach terroru, z terroru rabinicznego talmudycznego wyksztalcila sie obecna kultura swieckich i religijnych zydow, zastosowana z wlasnej spolecznosci do terroru wobec gpkow: rewolucja francuska, bolszewicka, ludobojstwo ormian i holokaust, gulag, wojny swiatowe 11 IX i wojna z terrorem itd itd;
  sily zbrojne izraela idf wywodza sie z organizacji terrorystycznych ktore szkolili …polscy wojskowi w polsce:
  http://www.focus.pl/historia/artykuly/zobacz/publikacje/jak-polacy-stworzyli-izrael/
  retoryka i czyby wujskowych izraela charekteryzuje terror: masakry w palestynie od poczatku panstwa wybrancow, wojna jom kippur, atak zaskoczenia us-raela na bagdad, po gaze i akcje w gruzji z doradztwem izraelskim; taktyka ta ma przez zabicie i szkody na maksa powstrzymac przeciwnika od dzialan przeciw zydom i ich planom;
  brutalny atak na pisnikow byl ogloszeniem dla swiata: wara od nas!
  nie mam watpliwosci wobec przygotowan i retoryki, ze zastosowaliby bron atomowa w wojnie z iranem;
  wyobrazcie sobie co zastosuja jak zaczniemy opierac sie ‚powrotom’ z izraela…

 13. zenobiusz said

  Zastanówmy się przez chwilkę, dlaczego na przekór że podobno ich nie widujemy na codzień, diabły – jak ów pokazany na powyższej rzeźbie z “Fot. #1″, ciągle mają powtarzalny wygląd, dobrze zdefiniowane zachowanie, ogromną liczbę dowodów i tradycji jakie ich opisują, itp. Oczywiście, odpowiedź może byc tylko jedna, mianowicie ponieważ “diabły” faktycznie istnieją w jakiejś tam postaci. Tyle tylko, że wcale nie muszą one być dokładnie tym za co folklor ludowy je bierze. Wszakże są one tak nieuchwytne, że dawni ludzie nie byli w stanie całkowicie ich rozszyfrować. Jednak mogą one być czymś nieco innym. Przykładowo, badania filozofii totalizmu konkludują, że diabły to faktycznie moralnie zdegenerowani krewniacy ludzi przybywający na Ziemię z kosmosu i popularnie nazywani UFOnautami. Posiadają oni ogromnie wysoko zaawansowaną technikę, jednak wiodą życie kosmicznych rabusiów i bandytów. Owa konkluzja filozofii totalizmu na temat natury “diabłów” wyjaśniona jest szczegółowo aż na kilku stronach internetowych, np. na stronach “zło“, “podmieńcy“, “UFOnauci“, czy “bandyci w naszym gronie“. Tacy moralnie zdegenerowani, chociaż technicznie wysoko postawieni kosmici, czynią też wszystko co czynią folklorystyczne diabły. A więc oszukują oni i zwodzą ludzi. Upowszechniają zło aby utrzymywać ludzkość w poddaństwie (wszkaże niedorozwinięta ludzkość daje się rabować i eksploatować znacznie łatwiej). Ich zaawansowana technika pozwalałaby im nawet zatrudniać inteligentne ludzkie dusze do pracowania na nich w formie rozumnych kontrolerów ich komputerów. Skoro zaś takie “diabły” faktyczni
  http://zenobiusz.wordpress.com/2010/06/11/oni-walcze-od-lat/#respond
  istnieją, wówczas nawet jeśli są one moralnie upadłymi kosmitami/UFOnautami, ciągle któregoś dnia są w stanie przysłać swojego Antychrysta na Ziemię. Dlatego znacznie lepiej jeśli będziemy całkowicie przygotowani na taką możliwość.

  #C2. Diabli i UFOnauci to dokładnie to samo:

  • felicyta said

   @zenobiusz powiedział/a
   11 Czerwiec 2010 @ 12:12,”#C2. Diabli i UFOnauci to dokładnie to samo:”

   -tez tak uwazam, to sa teksty z Monografii prof.J.Pajaka

 14. Praworządny Obywatel NWO said

  Sorry,że ja znowu o chemtrials, ale nie daje mi to spokoju. Pod artykułem ojca Tomonia rzecznika Jasnej Góry pojawiło się już trochę komentarzy. Jeszcze raz apeluję żeby tam pisać, wysyłać zdjęcia, filmy itp. Na ojca Tomonia już poszedł atak (Wyborcza, TVN24, Superstacja), a będzie jeszcze gorzej. NIetrudno w takiej chwili o zwątpienie tak więc każde słowo otuchy jest ważne. Moim zdaniem za jakiś czas okaże się,że wystapienie ojca Tomonia było przełomowe w walce z chemtrials. Jak już pisałem na początek wystarczy,że uda mu się zainteresować sprawą choćby kilku biskupów to sprawa się rozleje na cały kraj i nie da się już obywatelom zamknąć ust.
  http://www.jasnagora.com/wydarzenie.php?ID=5660

  **********************

  Spoko, pisz pisz, nigdy dosc, po to sluzy to forum. Wciele Twoja prosbe o pomoc dla o. Tomonia w nastepny wpis.

 15. Greg said

  Znowu Zenobiusz napisał o jakiś bliżej nie określonych psychopatycznych bytach ;>

  A przecież wpierający interesy Izraela i sanhedrynu z USA rabi Kaczyński, jest jak najbardziej istniejącym bytem, tak samo jak her Tusk, który realizuje interesy jarmułkowców z Niemiec.

  Nasze ufoludki i diabełki siedzą w niepolskim sejmie i są prawdziwymi bytami. Najgroźniejsi z nich, to pseudopatrioci grający na ludzkich uczuciach, przefarbowani na liberałów i demokratów pozoranci spod ciemniej gwiazdy… Dawida, razem z posoborowymi judaszami z episkopatu, o zmienionych nazwiskach byłych agentów, piewców komunii na rękę i głoszącym tolerancje nienasyconych wielbicieli mamony, grający w teatrze – zwanym Polską – sztukę pod nazwą Judeopolonia.

  *********************

  masz racje, sa to calkiem materialne byty naszego gatunku, jednakze UPOŚLEDZONE, być może chore (nieuleczelnie). widać czarno na białym, no ale może niektórym łatwiej jest interpretować czarno biala oczywista rzeczywistosc poprzez tworzenie bajek, przypowiesci itd. tylko ze to nas oddala od zwyciestwa, bo winni naszych nieszczesc nigdy nie beda pociagnieci do odpowiedzialnosci jak im sie nagada ze to kosmici/anunacy/diably, a my bedziemy dalej tkwic w bagnie, my gojki wywodzace sie od insektow czy innego bydelka.

  poza tym, nikt nigdy niw idzial kosmitow itd. dlaczego przypisujemy im parszywe ludzkie cechy? a moze oni sa dobrzy? Nie obrazajmy kosmitow nadajac im ludzkie plugawe zle cechy. 😛

 16. eteryczna ziemia said

  Taka Tam – mam bardzo interesujacy tekst o psychopatach, napisany przez znawce tematu prof. Kazimierza Dąbrowskiego, autora przesłania/wiersza: Bądzcie pozdrowieni nadwrazliwi.
  Tekst jest bardzo wymowny i został napisany w formie wiersza.
  Jeśli pozwolisz – zamieszczę go na Twoim blogu (dodam – nie ma go w internecie)
  T-T czekam na odp. – pozdrawiam

 17. Zapsa said

  spotkałam w swoim życiu dwoje psychopatów, to faktycznie destrukcyjne jednostki.

  a propos tego punktu, że psychopata pamięta tylko to, co mu pasuje i przekłamuje swoją przeszłośc, to podobno to zjawisko dotyczy nie tylko psychopatów.Podobno ludzka pamięć sprzyja ludzkiemu pragnieniu bycia takim, jak sobie to człowiek wyobraża – wtedy ma miejsce owo zjawisko wybiórczej pamięci.

 18. O co chodzi said

  Zapsa, na tym polega nasza czlowiecza natura, ze mamy sklonnosci – czesto pozytywne, ale takze negatywne.
  I jesli nie pohamujemy tych ostatanich – to wchodzimy w patologie i/lub w dewiacje.
  Dodatkowym problemem dzis jest wmawianie nam, że dewiacja jest norma.
  Sluzy temu rozwalanie etycznych standardow i wielowiekowych zasad.
  Ale nie dajmy sobie w glowach robic wody z mozgu i kielbi hodować!
  Jest takie madre powiedzenie: szumowina musi sie wyszumieć!

 19. eteryczna ziemia said

  „NIC TU NIE MOZNA ZMIENIC” – Kazimierz Dąbrowski

  Cień błaka sie po okolicy górskiej, pełnych szarych ścian skalistych i kamieni. Powoli wchodzi na ścieżke, prowadzacą jak gdyby – ku przełeczy. Po pewnym czasie napotyka na ścianę nie do przebycia. Próbuje znależc inne doprzejście po raz drugi i trzeci. Spotyka te same przedmioty hoć na początku wydaje się wszystko zachęcać do drogi.
  Przy dochodzeniu do kazdej ze scian nie do przebycia słyszy dochadzace z dala, ale wyrazny – głos chórów złozonych z istot, które uosabniają: głupców, tchórzy i kliki.
  Wędrowiec po licznych próbach – zmeczony i zniechecony siada na kamieniu i pograza sie we własnych myslach.

  Chór głupców

  Jesteśmy głupcy jednorodni,
  Bo głupstwo zawsze jest to samo;
  Na zewnątrz rózni – zawsze zgodni,
  Za to w istocie tacy sami;
  Kazdą mądrości zniszczym bramę,
  Na zewnatrz zawsze jednakowi,
  Poziom i zakres wciąż te same.
  I po cóż zmiany nam istotne?
  Przystosowanie – to jest walor!
  Jesteśmy głupcy jednorodni,
  Wciąż zawalamy kazda sprawę.
  My zawsze murem, zawsze stala,
  Zawsze narzędziem dla kariery.
  Jesteśmy czułym kitem kliki,
  Działamy według jej muzyki,
  Według jej rytmu i zachcianek.
  Podtrzymujemy liczne sfer,
  Wciaz miodem napełniamy dzbanek,
  Czekamy na wyrazne sfery
  Bez wahań, wzlotów nierealnych;
  Innośc – to dla nas rzecz fatalna,
  Nienawidzimy subtelności
  Nienawidzimy sylogizmów.
  Wiedz przyprawia nas o mdłosci,
  Wiedz a także humanizmy.
  Płytkośc terenu – nam ojczyzna.
  Jesteśmy głupcy jedorodni.
  W dziejach ludzkości zawsze zgodni
  W dziejach ludzkości wciąz ci sami
  Postępu kazda zwalim bramę.

  Chór tchórzy

  Jesteśmy tchórze, jesteśmy tchórze
  A posiadamy wielka siłę
  Nie przejedziesz przez nas, nie odtracisz
  Z prawa i z lewa, w dole i w górze
  Jesteśmy tchórze – zgodni tchórze
  Tak będzie i tak było
  Zachować, tylko się zachować
  Nic nie utracic z siebie,
  Bo kazda zmiana, kazda twórczosc,
  Niszczy nas, straca,grzebie
  Ryzyko precz – nic nie próbować
  Czcic to co silne – nic nie zawiłe
  Kochać co gładkie, a nie złożone
  Czuc co realne – nie fantastyczne
  Jesteśmy tchórze, jestesmy tchórze
  Z przodu i z tyłu, w dole i w górze
  Wczesniej czy póżniej twa drogę zmacim
  Zamkniemy przejścia – wszystko utracim
  Lęk nas ogarnia przed dramatycznym
  Nienawidzimy to co tragiczne
  Zamkniemy duża masą przełecze
  Zakryjem słonce, księzyc i tęcze
  Wielkiej podłosci my wierni stróże
  Stracimy wszystko co heroiczne
  Wszystko, co w górze – na doły stracim
  Wnet się zwalimy tchórzliwym chórem
  Nie do zdobycia, jestesmy murem.

  O matko, mam juz dosc… tekst troche nie na czasie… prawie nieznany…
  została jescze III cz -chór klik (klasycznych psychopatow) TT- jesli uznasz, ze tekst jest do niczego – usuń

  • zagrypiona said

   dobre, to jest wlasnie o nich… pomysle jak to wyeksponowac.

   swoja droga, dziwne ze ‚problem’ istnieje od wiekow, ludzie sobie z niego zdaja sprawe, a ‚problem’ trwa, narasta i ma sie w najlepsze.troche to dolinujace…

 20. Greg said


  Photo taken December 12, 1977. Photo Credit: Russ Hewitt, Edmonton. Born: 9/1/1902 Klarówme on Lubelszczyzna Poland Died: 11/26/1980 in Warsaw. ————————————————————-
  ” Jest egocentryczny, brak mu empatii. Wyższym stadium rozwoju jest poziom normalny (poziom osobników najczęstszych statystycznie). Jednostkę charakteryzuje uwrażliwienie na wspólne trudności i radości, brak silnych konfliktów ze światem zewnętrznym, ślady konfliktów ze światem wewnętrznym, a także brak trwałych przyjaźni. Kolejnym stadium rozwoju jest poziom dezintegracji jednopoziomowej…”
  http://pl.shvoong.com/social-sciences/psychology/1673395-streszczenie-dezintegracja-pozytywna-kazimierz-d%C4%85browski/
  ——————————————————————
  Nie wydaje się Wam, że wszyscy jesteśmy w pewnym stopniu psychopatami? Zwłaszcza po przeczytaniu tego fragmentu? (ja na pewno nie, jeszcze… :)), ale znam kilku takich którzy nimi są 🙂 Czy to nie dziwne? Przełóżmy to teraz na psychopatyczne rządy sponiewieraną polską…

  Co wynika z tego, dla nas, prostych ludzi? Nawijam jak komunista, taki utarł się slogan, ale to nie prawda. Bardzo mało ludzi chciałoby monotonii, równowagi może tak. Cóż, pewni smutni panowie, którzy dłubią w nosie złotymi zapałkami, wymyślili sobie że są wybrańcami, KOGO? Nikt z nas nie jest ideałem, tylko dlaczego ONI powołują się na nasze miłosierdzie, sami robiąc krzywdę innym?

  • zagrypiona said

   Psychopatia to choroba (?) która sie składa z zespołu skłonności jakie maja wszyscy ludzie. Tylko ze u PSYCHOPATY te skłonności sa metoda na życie, posuwają sie do ekstremum. Psychopata jest zły dlatego ze mu to sprawia przyjemność, nie bo musi, np broni sie. Nie to jego metoda na życie. To jest mniej więcej taka różnica jak miedzy kims kto wznosi toast na czyichś urodzinach a miedzy alkoholikiem.

   Nie sadze Gregu ze ja czy Ty czy inni czytelnicy maja taki problem.

   A co do tych co se dłubią zapałkami w nosie. 😛 To w artykule jest o tym, ze psychopatia może się genetycznie przenosić. Wiec kto wie. Moze oni to maja we krwi. Dodatkowo nauczanie w ich szkołach nienawiści. Geny + indoktrynacja = PSYCHOPATYCZNY NARÓD.

   Nie z cala pewnością my na to nie cierpimy, ale pewnie jako narod mamy inne schorzenie, upośledzenie, ktore mozna by nam przypisać.

  • Zapsa said

   Tak masz rację, ja czasem myślę że jestem psychopatką, bo np. mam wstręt do ludzi i nie chce mi się z nikim gadać, albo gardzę owcami. Ale pocieszam się, że nie pragnę niczyjego nieszczęścia i nie uszczęśliwia mnie ono, wręcz przeciwnie – więc chyba nie jest aż tak źle 🙂

 21. O Co Chodzi said

  Polecam aktualny artykuł nawiązujący bezpośrednio do tematyki psychopatii:

  The Psychopathic Criminal Enterprise Called America
  The Government uses the Law to Harm People and Shield the Establishment
  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=19536

  Autor Prof. John Kozy, emerytowany filozof i logik, po podaniu przykładów zadaje kilka ważkich pytań:

  Czy rząd USA stał się kryminalnym przedsięwzięciem?

  Czy naród amerykański jest rządzony przez psychopatów?

  Jak wytłumaczyć pauperyzację obywateli, promowanie kompleksu militarno-przemysłowego i niekończące się wojny z ich ludobójstwami, degradację środowiska, zaniedbanie rozpadającej się infrastruktury, oraz wspieranie skorumpowanych reżimów za granicą często nazywanych „demokracjami”?

  Gorzej, dlaczego pozwala się zarabiać korporacjom na wojnach, gdy w tym czasie ludzi wzywa sie do poświęceń?

  Dlaczego rząd nigdy nie próbował zakazać takiego zarabiania na wojnach?
  Przecież to nie jest tak, że niczego w tej sprawie nie można zrobić…

  A my możemy dodać pytanie – jak dalece amerykańskie wzorce sprawowania władzy przeszły do nas?

 22. eteryczna ziemia said

  O potrzebie humanizacji – artykuł Kazimierza Dabrowskiego

  „… wg Camusa – Syzyfy wzniosły pod góre kamień kultury stracony po pierwszej wojnie światowej, ale opadł on prawie w przepaść moralną po drugiej wojnie światowej.
  Swiat zanurzony jest w mroku własnych interesów, w nienawiści, w tendencjach do napaści i mordów, do niszczenia humanizmu i prawdy.
  Ludzkośc traci samą siebie poprzez zanieczyszczenie środowiska zewnetrznego, poprzez nadmiar stosowania trucizn w rolnictwie, medycynie.
  …Wiekszośc trudności rozwiązujemy jak zwierzeta, lub gorzej niż zwierzeta, a wiec w świecie zewnetrznym z udziałem „fasady dobra” z postawa „jak gdyby”, a wiec z udziałem fałszu, kłamstwa, santazu, na usługach interesów materialnych i ambicjonalnych.
  Jednostka ludzka nie czuje się niepowtarzalna, jedyna, zróżnicowana. Powtarza sie ta sama „postać psychiczna”… przy tych samych pobudkach działania.
  … Wydaje sie, że te fakty sa powodem „rozpaczliwego krzyku człowieka” – tego człowieka autentycznego – o ratunek humanizmu…o sens zycia, który sie nachyla ku klesce poprzez… „rozrost pozorów”, ku wołaniu o pokój, ale pokój oparty czesto na niesprawiedliwym stanie posiadania, a wiec pokój „jak gdyby”, pokój pozorny…

  Chór klik

  Klika czuje,
  Klika wie,
  Wszystko to, co dzieje sie.
  Wszędzie zweszy zysk dla siebie,
  W narodzinach i pogrzebie,
  W rewolucji i reakcji
  Zawsze dla sie znajdzie racje;
  Zawsze pianą jest na wierzchu,
  Działa cicho działa w zmierzchu.
  Klika czuje
  Klika wie,
  Co waznego dzieje sie.
  Atakować ze wszech stron,
  W społeczny uderzyc dzwon;
  Niby zbieżnośc pryzpadkowa,
  I opinia obiektywna;
  W gruncie rzeczy – scisła zmowa.
  Pozór prawdy, pozór prawdy;
  Wpływ magiczny, hipnotyczny
  Na tchórzliwych i na głupców
  Poza i ton aksamitny.

  To wszystko – pozdrawiam

 23. eteryczna ziemia said

  przepraszam – to nie koniec Chóru klik
  c.d.
  Chór klik
  …W głębi cynizm – blask cyniczny.
  Wszystko gładkie, wszystko śliczne –
  Działa ton, działa gest
  Ze gdzieś sie wysoko jest
  Ze rozmowa tu i tam
  I że sie „cznniki” zna
  Naginaja karki głupcy
  Naginaja karki tchórze,
  Na ich karkach – klika w górze
  Płynie przez magiczny krąg
  Słowa, słowa, tylko słowa
  Nic nie znaczy swad i bład.
  Głupcy w dzień – tchórze w nocy
  Na nich rośnie kliki moc
  Zysków prąd, wpływów prad
  U nas czysto i kolisto
  Chociaż wokół smród i swąd.

 24. zenobiusz said

  Mit Chazarii obalony.Komu zależało na jego lansowaniu??
  Opublikował/a zenobiusz w dniu Czerwiec 14, 2010

  10Rate This

  Książka Prof.Szlomo Sanda,popularyzowana w Polsce,a lansująca tezą o nieżydowakim pochodzeniu Żydów Aszkenazyjskich okazyne się nie mieć podstaw naukowych.Główne jej tezy zostały obalone przez badania genetyczne,wykluczające “chazarski mit”

  Komu zależało na jego,zwłaszcza w Polsce popularyzacji,jako naukowej prawdy objawionej.Jaki był tego cel.Część materiałów w języku angielskim.Będę wdzięczny z pilne przełumaczenie.Zenobiusz.

  Co mówią geny Żydów.

  http://zenobiusz.wordpress.com/2010/06/14/mit-chazarii-obalony-komu-zalezalo-na-jego-lansowaniu/

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

 
%d blogerów lubi to: