Zagrypiona's Blog

Centrum komunikacji i edukacji dla wszystkich zagrypionych i nie tylko. • Witam wszystkich gości, a szczególnie tych któ- rzy są zainteresowani wzajemną wymianą in- formacji. Zachęcam do podsyłania linków i dzie- lenia się ciekawymi ar- tykułami oraz do dysku- sji. Zbiory w działach będą służyły nam wszy- stkim grypowiczom i osobom początkującym do edukacji.

  Data założenia: 03.06.2010 • wykluczeni.info

  Internet bez Antypolonizmu

  Popieram Internet Bez Chamstwa

  Bykom - stop

 • Nie popieram i tolerować nie będę:

  -fanatyzmu:
  -- politycznego
  -- religijnego Fanatyzm zakłada nieomylność ziemskiej - tworzonej przez ludzi - instytucji politycznej bądź religijnej. Nierozsądnym i nieodpowiedzialnym jest przypisywanie grupom politycznym nieomylności w sposób bezkrytyczny. W przypadku instytucji religijnych, wiara w nieomylność, nieskazitelność, niezdolność do grzeszenia religijnych dostojników jest herezją i obrazą Boga. Omylność i zdolność grzeszenia dotyczy tych ludzi tak samo jak wszystkich innych.

  -hipokryzji - jednostka ludzka powinna być spójna: to samo robi, to samo mówi, to samo myśli. Przypadki rozdwojenia, czy nawet roztrojenia stanowią o chorobie takiej jednostki lub jej nieczystych intencjach. Jeśli wyznajemy taką a taka wiarę, czy poglądy - według nich postępujemy.

  -zacietrzewienia - ludzie którzy w gniewny, agresywny sposób bronią swoich idei, zazwyczaj merytorycznie czują się i są słabi - stąd agresja. A przecież można się pięknie różnić, szanować nawzajem.

  -głupoty - brak wiedzy nie jest usprawiedliwieniem. Jeśli czegoś w danej chwili nasz rozum nie pojmuje, np. w wyniku braku wiedzy albo mechanizmu wyparcia nie znaczy to, że to nie istnieje. Rzeczywistość i wszystkie jej zjawiska istnieją bez względu na możliwości percepcyjne poszczególnych jednostek w tej rzeczywistości tkwiących.

  -owczego pędu - jesteśmy ludźmi, mamy rozumy. Czasami jednak ulegamy instynktom stadnym, być może z lenistwa? Powinniśmy swoje decyzje, opinie popierać argumentami opartymi na faktach, a nie: 'bo tak wszyscy robią', 'bo tak powiedziała pani w TV'.

  -manipulacji - podpuszczania, prowokowania, dezinformacji...

  ...
 • Reklamy

22.06.2010 – O obozie zagłady Polaków – Forcie VII Colomb w Poznaniu

Posted by zagrypiona w dniu 22 czerwca 2010


… i paru innych kwestiach które ‚wyszły’ przy okazji…

Dziś nieco inny wpis. Zupełnie nie tak sensacyjny jak plama ropy w Zatoce Meksykańskiej, powódź w Polsce, wybory czy też kto się w nocy okazał ‚agentem’. Chwilowo więc, porzucam te problemy bieżące na rzecz historii. Historii Polaków o której nie trąbi się w TV, nie uczy w szkołach, w internecie ‚polskim’ pomija, przeinacza…

Do napisania poniższego tekstu zmotywowały mnie rozmowy z ludźmi spoza Polski, od których kilkakrotnie słyszałam pytanie: „A czy odwiedziłaś już muzeum w Oświęcimiu?” Jak gdyby Polska kojarzyła się obcokrajowcom, zwłaszcza tym z USA, z tymże miejscem. Jakby w Oświęcimiu zamykała się kwestia cierpienia Polski podczas II Wojny Światowej. A także niezbity fakt, że Polacy nie są uczeni o takich miejscach, w szkołach temat traktowany jest po macoszemu – wiem z autopsji, sama byłam w sytuacji kiedy okres II WŚ przypadał na ostatnia klasę liceum, a tu wiadomo matury więc historia stała się nieobowiązkowa dla osób np. zdających biologię. Natomiast jeśli chodzi o młodzież dzisiaj to podobno wstęp do cel egzekucji jest dla ‚dzieci’ od lat 18. No ludu. Do 18 młode umysły są zarezerwowane dla indoktrynacji i praniu mózgów przez NWO – naiwniacy bowiem tylko myślą, że 18-letniej osobie może zaszkodzić widok zdjęć szkieletów, zwłok, szubienicy czy gilotyny. Tym sposobem polska młodzież nie jest edukowana w tych kwestiach.

Tymczasem nie trzeba jechać koniecznie TAM by przekonać się o męce jakiej polski naród był poddany. Polska ziemia WSZĘDZIE nosi znamiona tragedii i przesiąknięta jest Polską Krwią. I o takim miejscu, innym niż to wspomniane wyżej, chciałabym dziś napisać.

Z uwagi zaś na to, że jakiś czas temu sama miejsce owo odwiedziłam, załączę własne fotografie.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII Colomb

[tekst napisany na podstawie informacji z artykułu autorstwa Luizy Szumiło, Leszka Wróbla: Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII oraz: Fort VII w Poznaniu (obóz zagłady), a także na podstawie tego co pamiętam z wykładu przewodnika]

Lokalizacja:  (Fort VII Colomb w Poznaniu) – fotografia: google maps

Przed II Wojną Światową

Fort VII Colomb jest jednym z 18 fortów Twierdzy Poznań wybudowanej w czasie zaboru pruskiego, w latach 1876-1890. Jego powierzchnia wynosi 14 hektarów. Do 1918 roku pełnił ważną rolę w pruskich planach obrony miasta i wschodniej granicy II Rzeszy. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, pełnił funkcję magazynu.

Fosa okalająca Fort VII

II Wojna Światowa

W czasie II Wojny Światowej stał się pierwszym na okupowanych ziemiach polskich obozem koncentracyjnym. Utworzonym na mocy decyzji namiestnika Rzeszy na terenie województwa poznańskiego, Artura Greisera. Władze niemieckie wybierając tą lokalizację kierowały się dyskretnym położeniem fortyfikacji, z dala od ludności oraz tym że zabudowania były otoczone pasem zieleni i wysokimi wałami izolującymi je dodatkowo od otoczenia. Jednocześnie Fort VII był położony blisko miasta. Aby jeszcze bardziej odizolować obiekt od zwykłych mieszkańców, z jego okolic wysiedlono rdzenną ludność i ponownie zasiedlono ‚bezpiecznymi’ rodzinami funkcjonariuszy obozowych i GESTAPO. Datę rozpoczęcia pracy obozu szacuje się na 10. X. 1939r., kiedy to Policja Bezpieczeństwa oficjalnie przejęła teren od armii niemieckiej. Dowództwo jednostki objął zaś SS-Oberführer Erich Neumann, szef Einsatzgruppe VI. Komendantem zaś ogłoszono SS-Sturmbannführera Herberta Lange [od admina – ciekawe, że polska wikipedia nie podaje iż człowiek ten był komendantem w tymże obozie, a jedynie uwypukla jego dowództwo w Chełmnie nad Nerem, który jak wiadomo był obozem gdzie ginęli Żydzi. Co jeszcze bardziej zaskakujące wikipedia niemiecka o  dowodzeniu Fortem VII wspomina i to tam znalazłam potwierdzenie udziału Langego – poza oczywiście oficjalną stroną Muzeum, której nie podejrzewam o przeinaczenia, pracują tam państwowi naukowcy, historycy a więc specjaliści którzy wiedzą co piszą]. Kadra SS obsługująca jednostkę wynosiła 400 osób. W tej postaci, jako obóz fort  działał do 25.IV.1944 i przez ten czas, od rozpoczęcia działalności przewinęło się przezeń 18.000 więźniów, z czego według oficjalnych szacunków, 2.500 poniosło śmierć [od admina – według innych źródeł więcej, nawet do 45.000 i odpowiednio 20.000 zmarło]. Jednorazowo mógł pomieścić 2-2.500 osób. Poza Polakami, w obozie osadzani byli również  m.in. Anglicy, Francuzi, Jugosłowianie, Rosjanie, Ukraińcy i Niemcy. A więc był to jeden z tych obozów, które nie były przeznaczone dla Żydów.

Po wojnie cała dokumentacja dotycząca obozu i więźniów została przez hitlerowców zniszczona.

Oficjalnie fort był więzieniem i obozem przejściowym dla ludności cywilnej, w rzeczywistości jednak, obozem zagłady.

Wejście na teren Muzeum

Etapy działania obozu, nazewnictwo

Autorzy strony internetowej Muzeum dzielą ten okres działalności obozu na 3 etapy, wyznaczone zmianą jego nazwy:

– Od 10 października do połowy listopada 1939 roku funkcjonował jako: Sicherheitspolizei. Chef der Einsatzgruppe VI. Konzentrationslager – Posen. Tylko wtedy w jego oficjalnej nazwie pojawił się zwrot ,,obóz koncentracyjny”. W tym okresie trafiali do niego głównie przedstawiciele inteligencji wielkopolskiej, powstańcy śląscy i wielkopolscy, działacze społeczno-polityczni. Okres uwięzienia trwał wówczas maksymalnie około 1 tygodnia, co wynikało z faktu, że przedstawiciele powyższych grup skazywani byli na karę śmierci. W tym okresie prowadzono tu eksperymenty, polegające na jak najszybszym uśmiercaniu jak największych grup więźniów. Przeprowadzono tu pierwszą w dziejach ludzkości eksterminację ludności cywilnej za pomocą gazu [od admina – CO; artykuł na temat akcji T4 i gazowania więźniów] w październiku 1939 roku w bunkrze nr 17 zamordowano ok. 400 pacjentów i personel medyczny szpitala psychiatrycznego w Owińskach oraz oddziału psychiatrycznego szpitala przy ul. Grobla w Poznaniu. [od admina – z tego co jednak dowiedziałam się z wykładu przewodnika, w tym miejscu metoda ta uśmiercania masowego więźniów nastręczała problemów – nie nadążano utylizować tak dużej liczby ciał, poręczniej było oprawcom mordować ludzi w mniejszych ilościach ale systematycznie]

Komory gazowe

– Od połowy listopada 1939 do połowy 1941 roku obóz nazwano Aresztem Policji Politycznej (gestapo) i Obozem Przejściowym (Geheime Staatspolizei Staatspolizeileitstelle Posen. Übergangslager – Fort VII). Od kwietnia 1940 rozpoczęły się wywózki więźniów do innych, wielkich, obozów koncentracyjnych, m.in. Dachau, Auschwitz [od admina – gdzie zazwyczaj dokonywali żywota]. W tym okresie w Forcie VII pojawili się aresztowani członkowie struktur cywilnych i wojskowych Polskiego Państwa Podziemnego. Czas przetrzymywania więźniów w tym okresie wynosił zwykle ok. 6 miesięcy. Więźniów najczęściej skazywano na karę śmierci, długoletnie więzienie lub pobyt w obozie koncentracyjnym. Wyroki uniewinniające i zwalniające więźniów z pobytu w obozie zdarzały się sporadycznie.

– Na skutek rozkazu Himmlera z 28 maja 1941 w sprawie osób uchylających się od pracy na rzecz III Rzeszy obóz został nazwany Aresztem Policyjnym i Obozem Pracy Wychowawczej (Polizeigefängnis der Sicherheitspolizei und Arbeitserziehungslager). W tym okresie pojawiła się nowa kategoria więźniów, tzw. niedzielnicy, czyli więźniowie ,,okresowi”, przetrzymywani w obozie od zakończenia pracy w sobotę do rozpoczęcia pracy w poniedziałek. Od marca 1943 roku, w związku z potrzebami niemieckiego przemysłu zbrojeniowego i potrzebami frontu wschodniego, rozpoczął się proces powolnej likwidacji obozu. Więźniów zatrudniano przy budowie nowego obozu w Żabikowie pod Poznaniem, a następnie w nim umieszczano. Ostatnich więźniów przywieziono do Żabikowa 25 kwietnia 1944 roku. Fort VII zajęła fabryka ,,Telefunken”, produkująca radiostacje dla okrętów podwodnych i samolotów.

Życie i śmierć w obozie

Jak wieść gminna niesie, w czasach działalności obozu w Forcie VII, był on postrachem wśród mieszkańców –  niektóre z akcji prowadzonych na jego terenie jak np. akcja „Mgła i Noc” miały na celu zastraszanie mieszkańców miasta i okolicy. Były bardzo nikłe szanse na powrót do domu żywym. Więźniowie i ich rodziny tracili nadzieje. Samo zamknięcie w obozie było traktowane jako wyrok śmierci. Z informacji zaś, które przekazali ci co przetrwali, na dłuższą metę obozu w Forcie VII nie dało się przeżyć z uwagi na to,  że na 1 strażnika przypadało 4-6 więźniów. Ciężko więc było uniknąć szykan czy czujnego wzroku znudzonych SS-manów.

Więźniowie obozu byli traktowani w wyjątkowo okrutny i bestialski sposób. Stosowano względem nich terror mentalny i fizyczny co prowadziło do ciężkiego upadku na zdrowiu a w końcu śmierci. Nie tylko dokonywano tam egzekucji sądowych (kara śmierci) na patriotach, inteligencji polskiej, ale też dopuszczano się samosądów i perwersyjnego znęcania nad grupami więźniów.

Warunki życia więźniów. W Forcie VII mieściło się 27 cel męskich, 3 cele kobiece, 2 karcery-ciemnice (gdzie więźniowie przebywali po 7-10 dni nawet za błahe przewinienia) oraz wewnętrzna służba obozowa, biuro gestapo obozowego, sypialnie SS-manów, paczkarnia, prasowalnia, gabinet lekarski, warsztaty, piekarnia, kuchnia, umywalnie i szalety.

W nieludzkich warunkach przetrzymywano jednorazowo 2,5 tysiąca więźniów, żyjących w ciemnych i wilgotnych kazamatach, gdzie temperatura nie przekraczała 10-12˚C, a na 1 osobę przypadało czasem 0,25 m2 . W celach 1 i 58, o wymiarach 20 x 5 m każda, zamykano jednorazowo 200-300 osób. W tej ostatniej wykonywano także wyroki śmierci. Bywało, że cele kobiece położone poniżej poziomu gruntu, zalewane były wodą, której nikt nie usuwał; kobiety zmuszone były stać w wodzie sięgającej do kolan.

Więzienne kazamaty

Więzienne cele

Do połowy 1942 roku cele nie posiadały prycz. Więźniowie spali na ceglanej posadzce lub zgniłej słomie. Żyli w skandalicznych warunkach sanitarnych, mieli bardzo rzadki dostęp do umywalni, w wielu przypadkach nie mieli go wcale. Byli siedliskiem wszy i pcheł. Warunki bytowe sprzyjały rozwojowi chorób – grypy, anginy, zapalenia płuc, gruźlicy, tyfusu, chorób układu krążenia i wielu innych.

Wyżywienie, nawet jak na hitlerowskie obozy koncentracyjne było wyjątkowo złe. Więźniowie otrzymywali 2 lub 3 posiłki dziennie. Rano kubek kawy parzonej z żołędzi lub ,,herbaty” z rosnących na stokach fortecznych ziół, bez cukru. Na obiad ok. 250 ml zupy z nadgniłych warzyw, rzekomo gotowaną na mięsie, a w rzeczywistości z 15 kg kości na 2,5 tys. więźniów. Na kolację więźniowie otrzymywali kawę z żołędzi i 200 g czarnego chleba pieczonego z dodatkiem trocin drzewnych jako wypełniacza. Oficjalnie więźniowie Fortu VII nie pracowali, więc przysługiwały im mniejsze racje żywności niż w innych obozach, w których istniał obowiązek pracy.

Tortury i szykany. Załoga obozu urządzała więźniom ćwiczenia, które nazywała ,,grami i zabawami na świeżym powietrzu w celu hartowania ciała i ducha”, a należy pamiętać, że większość z więzionych osób przechodziła ciężkie śledztwa, podczas których była poddawana torturom. Najbardziej okrutnymi „zabawami” były: ,,wycieczka w Karpaty”, polegająca na wbieganiu na strome stoki wałów ziemnych i wykonywanie fikołków głową w dół, „spacer” czy „zabawa” na „schodach śmierci”. „Spacer” urządzano na skraju otaczającej mały majdan skarpy. Więźniowie musieli iść gęsiego aż nad wrota poterny, prowadzącej do wnętrza Fortu, gdzie wybranych, z zaskoczenia spychano w dół z wysokości ok. 7,5 m. „Zabawa” na ,,schodach śmierci” polegała na tym, że więźniowie wbiegali na schody z dużym polnym kamieniem ważącym 8-10 kg. Zimą schody były pokryte lodem. Na szczycie schodów stał strażnik i jeżeli któryś z więźniów mu się nie spodobał, kopnięciem zwalał go w dół wraz z niesionym przez więźnia kamieniem. Więzień spadając strącał pozostałych, którzy wbiegali za nim.

Miejsce ‚gier i zabaw na świeżym powietrzu w celu hartowania ciała i ducha’, schody śmierci i skarpa z której strącano więźniów

Praca. Część więźniów pracowała w nielegalnych warsztatach komendantów obozu, które mieściły się na terenie Fortu VII. Wykonywali m.in. makaty, farbowali i haftowali pościele. Dla niektórych praca była dodatkową torturą, innym udawało się dzięki niej przesłać gryps lub coś „zorganizować”. Stąd pochodzą przede wszystkim pamiątki, pozostawione przez więźniów. Marianowi Szlegelowi dzięki pracy udało się uciec. Pracował na stokach przy garbowaniu króliczych skórek. Miał widok na cały obóz, zorientował się, w jakich godzinach obóz jest słabiej pilnowany i korzystając z okazji uciekł. Niemcom nie udało się go złapać. Ucieczka Mariana Szlegela jest jedynym znanym przypadkiem ucieczki więźnia z wnętrza obozu w Forcie VII.

Przyczyny śmierci więźniów.

– Złe warunki sanitarne w celach prowadzące do licznych chorób. Podczas działania obozu wybuchły dwie epidemie tyfusu, z których każda zdziesiątkowała liczbę więźniów o 80%.

– Złe odżywianie.

– Masowe egzekucje poprzez rozstrzeliwanie – pod ścianą śmierci dziennie rozstrzeliwano 7-9 osób; wieszanie – 9 osób jednorazowo. Rozstrzeliwano także w okolicznych lasach pod Poznaniem.

– Tortury, szykany: ‚gry i zabawy na świeżym powietrzu’.

Ściana śmierci

Czasy powojenne i PRL

Po wojnie, Fort VII dostał się w ręce Ludowego Wojska Polskiego i przekształcony został w magazyny wojskowe. Nie był dostępny dla badaczy, historyków. Dopiero w roku 1963, dzięki staraniom Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, udało się stworzyć tam Izbę Pamięci Narodowej. Dostępna jednak ona była tylko na Wszystkich Świętych oraz w kwietniu – miesiącu pamięci narodowej. W 1976 zapadła decyzja by utworzyć Muzeum Martyrologii Wielkopolan. Pomysł spotkał się z aprobatą wynikiem czego 31. VIII. 1979 roku doszło do jego otwarcia.

W roku 2001, na mocy ustawy prawnie zrównano więźniów Fortu VII z więźniami obozów koncentracyjnych.

Dziś…

Dziś w forcie znajduje się Muzeum które dokumentuje martyrologię Wielkopolan z czasów okupacji hitlerowskiej. Posiada bogaty zbiór korespondencji obozowej, rysunki, fotografie, rzeczy osobiste więźniów: dokumenty, medaliony z chleba, portfele, różańce. Archiwizowane są też relacje więźniów oraz kartoteki osobowe – tych jest około 5000 wraz z fotografiami uwięzionych. Ze zbiorów tych korzystają naukowcy oraz pracownicy IPN. Obecnie Instytut Pamięci Narodowej prowadzi śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskich popełnionych na terenie Fortu VII w latach 1939-1945.

Pamiątki po więźniach

Ekspozycja dotycząca innych obozów, zdjęcie środkowe przedstawia gilotynę, której używano w ‚celi śmierci’ w więzieniu hitlerowskim na ul. Młyńskiej w Poznaniu

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Na zakończenie zapraszam na grypę666, nowe artykuły tam warte przeczytania. Kto nie widział a jest zainteresowany proszę iść poczytać. Szczególnie polecam ten z 21.06.2010. Chociaż dzisiaj też jest ciekawie, aczkolwiek nie tak sensacyjnie może jak wczoraj.

Zapraszam także na nowe blogi:

Mizi oraz MonitoraPolskiego.

Reklamy

Komentarze 22 to “22.06.2010 – O obozie zagłady Polaków – Forcie VII Colomb w Poznaniu”

 1. heros2010 said

  Zmobilizowany przez Praworządnego ob. NWO zacząłem się zastanawiać ,jakby tu lepiej scementować ruch społeczności grypa666 nie tracąc z pryncypiów.
  Musze przyznać,że będzie bardzo ciężko.Raczej szykuje nam się sojusz co do części programu,jednak nie ma co liczyć na cud jedności frontu.Ostre linie podziału pomiędzy zagrypionymi a za konservowanymi nie znikną.Może uda nam się lepiej dogadać jak USA i Izraelowi jeszcze bardziej powinie się noga ,albo wręcz ją złamie ,ale nie wcześniej.

  Mamy wiele wspólnego,co widać w pewnej życzliwości między blogowej i życzliwej wymianie informacji ,mimo często wręcz pięknej różnicy zdań.

  A teraz skąd takie przypuszczenia.U monitora na blogu zamieszczono wierszyk z kampanii PiS.
  Chciałbym go trochę zanalizować pod kątem programu nie wchodząc w szczegóły kwiecistości formy.Wiadomo takie wierszyki to ma być prosty klarowny przekaz,ale też coś z niego wynika.
  jest to taka miniaturka programu PiS. Można by się odnieść do tego prostego wierszyka co może być programem grypa666 a co zdecydowanie nie.

  Oczywiście wierszyk zgodnie z prawdą rozpoczyna od krytyki cudów donka,ich wazeliniarskiej polityki i PRu samouwielbienia i „oczywiście skuteczności”.
  Do krytyki PO CBA,Mirów Zbychów etc. i innych wałków.(A teraz nie przeszkadza PO zrobić z nich STASI)Oczywiście nie omieszkali skrytykować wyroku sądu 1 instancji i słusznie w sprawie prywatyzacji szpitali domniemanego kłamstwa.Z tym czarem to chyba chodzi o powiązanie Komora z WSI i ostatnio podpisaną nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.Wiadomo jak po smoleńsku Putin obściskiwał się z Tuskiem no a o zażyłości Tuska z Merkel krążą legendy.Z tymi kolanami może chodzić o wszystko no bo skala zaniedbań jest ogromna jak chociażby środki na powódź z ue.Gdzieś na którymś z blogów ktoś wrzucił niepokojące infa na temat niemieckiej cichej ekspansji w Polsce.Temat w sumie do sprawdzenia.Dalej już walka z naszym starym wrogiem niemieckie przedsiębiorstwo holokaust od eriki.Co by nie powiedzieć PiS tu eksponuje b.mocno swoje mocne strony i na pewno w tych kwestiach powinien mieć nasze wsparcie.
  Oczywiście nie może być zbyt kolorowo do końca.Bo zaczynają się kwestie przyjętej strategi dla Polski ,albo strategia ustawionej sceny politycznej.
  Wiadomo,że PiS i PO mają jednego i tego samego przyjaciela czyli Izrael.Nie przeszkadza jednak im afiszować się miłością lub niechęcią do swoich drugorzędnych sojuszników ,w przypadku PO to Rosja ,UE, Niemcy a PiS USA-Izrael.
  Zacznę od obrony PiS ,żeby jednak potem przejść do krytyki.Polityczny pragmatyzm wymaga będąc tak słabym państwem jak UePolska,(którą to słabość często pogłębiają nasze elyty od 20 lat niby przypadkiem{Polska nierządem stoi dziwnie nas nie chce opuścić}),żeby mieć silnych sojuszników i promotorów czy też darczyńców.
  Narodowa partia eurosceptyków przy tak dużym nacisku polityki światowej na jednoczenie się w mega struktury takie jak UE,byłaby bardzo ciężka do realizacji bez oparcia się na Rosji czy też USA.
  Wiadomo,że Polski ruch patriotyczny jest dość nieobliczalny i już często nabruździł światowym graczom mimo niezłej penetracji wywiadami,sektami etc.Wiadomo,że po 40 latach dominacji ZSRR a wcześniej ogromnych problemach z Rosją prawdziwi patrioci mają pewnego wroga w Rosji ,która historycznie wypada podobnie do Niemiec na tym tle.
  A więc obóz narodowy ma pełne uzasadnienie w obranym kierunku.

  Jednak ,i tu zaczyna się krytyka,podchodzi niesamowicie bezkrytycznie do naszego zamorskiego sąsiada,dając się za tanie frazesy wykorzystywać do wyciągania gorących kasztanów naszymi rękami.Płacimy bardzo wysoką cenę za ten brak krytycyzmu.
  Nie pamiętając jak cynicznym imperium jest usa/izrael ,ciągle starają się utrzymywać american dream.

  I tu widzę ten rozłam,który nie pozwoli nam się do końca zjednoczyć,jeżeli PiS nie stanie na własne nogi i nie zerwie z polityką serwilizmu względem USA.

  PiS stara się tak samo jak platforma nie zauważać ,że stare USA się skończyły wraz ze śmiercią Kennediego.A tak na prawdę jak FED poszedł w ręce światowej lichwy.
  Powoływanie się na Osame bin Ladena ,który się śmieje z NATO jest typowym chwytem nie dość ,że propagandowym,to jeszcze kłamliwym.Zniekształca to nie merdialna rzeczywistość,że Osama to kumpel Busha,tępa przykrywka dla całej tej wojny.Kto z nas nie słyszał doniesień ile to razy Osama nie był w szpitalu cia lub na celowniku francuskiego snajpera.Już nie mówiąc o tym ,że PiS gra w tej samej drużynie z globalistami z rządu światowego utwierdzając kłamstwo merdialne jakoby al kaida 2 samolotami zawaliła tak potężne 4 wieżowce WTC i jakimś niewidzialnym pasażerskim samolotem uszkodziła nieznacznie Pentagon.Merdia nie wierzą w umiejętności naszych pilotów smoleńskich,którzy na pewno przeszli morderczą selekcje ,a na całym świecie banda imbecyli z rządów,mediów i partii politycznych wierzy ,że taka zgraja niedouków z niepalnymi paszportami była zdolna do tak brawurowych manewrów po tak krótkim szkoleniu na awionetkach i symulatorach.
  Tu mi ręce niestety opadły no ale takie mamy czasy NWO i dlaczego mainstream partia nie miałaby tych frazesów powtarzać.
  Więc przygotowanie gruntu dla polityki dalszego wspierania militarnie USA/Izraela mnie po prostu odstręcza.Nie mówiąc już ,że wielu zakonservovanych dobrze wie,że niewykluczone ,że mijają ostatnie chwile pokoju może i na całej ziemi.
  Tu dochodzi strategiczna kwestia trzymania z pozornie silniejszym.Ale czy jest to rozsądne popierać państwo ,które sponsorowało Adolfa Hitlera,które jest główną siłą militarna bankierskiej lichwy na tej planecie,które napada na niewygodne państwa bądź je po prostu grabi.PiS zapomina że wojna o pokój i wprowadzanie demokracji bagnetami to metody totalitarne ,takie same jak rewolucja światowa ZSRR.Dążenie do mega konfliktu może mięć nieobliczalne skutki dla całej planety.Tu się kłania Einstein i 4 wojna światowa.
  Nie zapomnieliśmy ,że Goldman Sachs z USA nieźle niedawno nas złupił na kontraktach,czyż nie była to wojna ekonomiczna,w dodatku nasz kraj dostał baty.Pan Marcinkiewicz,czy jeszcze go pamiętamy?
  Już nie mówiąc o całej serii ustawodawstwa totalitarnego jak patriot act,act of hate,czy prace nad kill switchem internetu dla pokojowego noblisty Baraka Obamy.
  To ma być nasz sojusznik,tylko dla tego,ze jest silny i,że każdego może zabić z wyjątkiem Rosji,Izraela i może Chin?
  A gdzie podziało się nasze umiłowanie wolności i zasad.
  W wierszyku podejmowany jest temat nieustannej promocji homoseksualizmu ,jeszcze do nie dawna dewiacji, a teraz 3 płci.Jak to jest kochamy Usa ,mimo ,że są największym promotorem tego typu przedsięwzięć,a za nimi UE. na planecie?
  Coś tu nie gra parta pro rodzinna zadaje sie z Prezydentem,dla którego np. bardzo ważny jest stosunek na tak dla aborcji sędziego sądu najwyższego,takich przykładów mógłbym mnożyć.
  Podejmę jeszcze jedną kwestie zadłużenia nie podjętą w wierszyku.Tanie państwo i inne frazesy.Musze przyznać,że obiecuje jednak sobie ,że po zwycięstwie PiS stosunek do MFW radykalnie się zmieni mimo groźby dekapitacji następcy Belki.
  Mam nadzieje,że jednak PiS nie zapomni ,że wojenki USA/Izrael nie dość ,że nam w niczym nie pomogły (z wyjątkiem może lepszego przeszkolenia wojska i obycia w strukturach nato i warunkach wojny)to mimo wszystko naraziły nas na ogromne koszta i radykalne zwiększanie długu naszego kraju.Nasze emerytury w zasadzie nie są już nasze.Jesteśmy w sumie na tyle słabym państwem,że te zmiana profilu wyszkolenia i uzbrojenia w żaden większy sposób nie zwiększa naszego potencjału obronnego ,wręcz przeciwnie,a patrioci powinni pamiętać ,że za Gdańsk się raczej nie ginie,i NIC się w tej kwestii nie zmieniło,chociażby kwestia ćwiczeń Rosji z Białorusią i jakże radykalna zmiana tonu naszej MSZ.Coś ostatnio pani Appelblaun nie pojawia się w mediach.

  Tak podsumowując:

  Kwestie polskiego długu
  Walki z korupcją
  Obrony praw obywatelskich(np.obrona internetu)
  Eurosceptycyzmu
  polityka pro rodzinna
  zdrowe relacje z Niemcami(bez wazeliny)

  Na pewno Pis znajdzie u nas poparcie w powyższych kwestiach o ile faktycznie będzie coś robić a nie tuskować,jednak w kwestiach prowadzenia nie naszych wojen,pro syjonistycznej polityki z całym szacunkiem nie możemy się na to zgodzić jako jedno ze skrzydeł walki z NWO.

  Co do stosunków z Rosją to temat otwarty na osobną dyskusje.Nie wiem jak wygląda stosunek PiS do GMO i tu też widzę wyraźną linie podziału ,jeżeli będą wspierać USA(MONSANTO)
  Cieniem się kładzie ostatni lobbing byłego RPO związanego z Lechem Kaczyńskim (bo go powołał)za szczepionką na świniaka.(H1N1)

  To takie moje przydługie rozważania na temat opozycji anty nwo i potencjalnych mainstreamowych sojuszników i programu jednoczącego rozbite społeczeństwo.
  I tak na koniec kwestia dlaczego szukamy ptk. wspólnych z PiS.
  -PiS ma najwięcej potencjalnie zapalnych punktów z NWO.(z dużych partii PO,PiS,SLD)
  -używa narodowej stylistyki ,nwo usilnie zwalcza patriotyzm
  -NWO usilnie zwalcza rodzinę medialnie,chemicznie i ekonomicznie a PiS używa często terminologii chrześcijańskiej i pro rodzinnej, która jest w jawnej opozycji z krypto lucyferiańską.
  -Jest duża partią która ma przebicie w mediach i jest cień szansy ,ze oddolnie można ja zmienić.
  -PiS szczyci się solidaryzmem społecznym.Egalitaryzm powinien nam przyświecać.W razie wątpliwości odsyłam do rozważań Hansa Klosa na jego blog.
  -PiS ma sporo zwolenników,uczciwych ludzi ,którzy chcieliby jak najlepiej dla Polski i sporo zwolenników tej partii jest w naszych szeregach.

  ps.Mi osobiście tego typu rodzaj propagandy jak ten wierszyk się nie podoba ,ale był dobrym pretekstem do powyższych rozważań.

  Kołysanka Platformiarska

  Znów stara zgraja szczęśliwym trafem,
  bez głów, bez planów, za to z rozmachem
  do żłobu toczy swe tłuste cielska …
  Idzie Platforma Obywatelska ! Do sądu złodziej śmiało ucieka
  Bo wszak korupcja prawem człowieka !
  Czar PRL-u wraca do formy
  Wdzięczni jesteśmy ludziom z Platformy ?!Zwrot w dyplomacji to rozdział drugi
  Od dziś będziemy świadczyć usługi
  Dla Władimira i dla Angeli.
  Czas na kolanach iść do Brukseli ! Szef MSZ-u już ma kaganiec
  Śląsk i Pomorze weźmie Germaniec
  Trzeba wywłaszczyć polskiego chłopa
  Vivat Platforma, Vivat Europa !

  Angela z Ritą ręce zaciera,
  By na wschód ruszyć tropem Hitlera,
  A za nią ziomków procesja tłumna
  Vivat Platforma, piąta kolumna.

  „Za tawariszcza Tuska zdarowie”
  Piją Gazpromu oligarchowie
  Władimir Putin z radości śpiewa:
  „Nu tiepier budiet kak za Breżniewa”

  Odwrót z Iraku, z Afganistanu
  Osama śmieje się spod turbanu,
  Taki sojusznik jak Tusk się przyda…
  Vivat platforma i Al-Kaida !

  Koniec z lustracją ! Koniec rozliczeń !
  Dla konfidentów to koncert życzeń
  „Od dzisiaj wszyscy jesteśmy święci”
  Vivat platforma i konfidenci !

  Niech żyje wolność! Ćpun na wagarach
  Łbem durnym kręci w dymu oparach
  Całkiem legalnie ćmiąc porcję zielska
  Vivat platforma Obywatelska !

  Niech żyje miłość ! rusza parada
  Sprośnych pedałów cała gromada
  Gzi się bezwstydnie wśród publiczności
  To dar Platformy ! tryumf wolności !

  Elektoracie ! Wyborco durny !
  Gdy będziesz wrzucać głos swój do urny,

  A chcesz być sługą Niemca i Ruska,
  Dalej popieraj Donalda Tuska !

  • zagrypiona said

   dobry wierszyk, podobny by mozna ulozyc o PiSie.

   i dobra mowa, i dobrze ze Ty to widzisz wszystko (to sie nazywa konstruktywna krytyka, ktora jednak nie niweluje mozliwosci wspolpracy – ja cos takiego popieram o ile niosloby to zmiany na lepsze a nie bylo puszczone jednym a wypuszczone drugim uchem). Ale spróbuj to powiedziec np Zenobiuszowi albo KrolowejPokoju – powiesza Cie na najblizszym drzewie albo trafisz do ‚chinskich malpek’ a Twoje ip i email zostanie upublicznione. A swoja droga to na ktorym to blogu dzisiaj mozna sie tak pieknie roznic? Na 2 wyzej wymienionych nie bardzo, bo trzeba byc pro PiS i KK. U innych nie mozna zle powiedziec o Rosji, co ja gadam, nie zle, ale po prostu nie mozna nawet konstruktywnej krytyki dac. Pieknie roznic mozna sie do pewnego momentu. dopóki jeden drugiego szanuje i nie czyni ze swoich pogladow nowej religi (pis najlepsi, KK bez skazy). Tylko tolerancja wobec roznic tez musi miec granice. Tą granica powinna byc mozliwosc uzasadnienia i solidnego uargumentowania faktow. Oczernianie bez dowodow i bez checi przyjecia FAKTOW powinno wykluczac mozliwosc pieknego roznienia sie i wspolpracy.

   Ludzie nie wiedza kto sponsorowal Hitlera. Maja wtloczone do glow ze sie hitlerek ulagl sam z siebie i ze nienawidzil Żydow (wczoraj widzialam jakis ‚dokumentalny’ na discovery o Aryjczykach, odnioslam wrazenie z fragmentu programu ze Hitler nienawidzil Żydow tylko i wylacznie z powodow rasistowskich. Co jest absolutna bzdura. Tymbardziej ze niektorzy z jego koleżkow wiele nie roznili sie wygladem od ofiar. 😉 Zreszta na koncu programu udowodniono ze rasa Aryjska nie istnieje, wiec w pewien sposob sami sobie zaprzeczyli. Bo skoro nie istnieje i nawet nie widac zbytnio roznic miedzy hitlerowcami a ich ofiarami to musialo chodzic o cos innego (a problem rasy byl tylko przykrywka dla ludu). Ale mniejsza z tym.
   Te dwa blogi powyzej Zenobiusz i KrolowaPokoju oni w ogole chyba neguja takie zjawisko jak ‚kompleks j’. Pare razy mi sie przewinely takie wypowiedzi tam: ‚co PB nam truje z tym kompleksem j co to w ogole jest’ no ale tak to jest jak sie wierzy w kosmitow i jaszczury. Czesc ludu bajki o jaszczurach kupi a jak przyjdzie co do czego to sie oddadza bez pytania w rece LUDZI, dadza sie zaczipowac, bo przeciez zagrazaja im repylianie. Mi rece opadaja jak cos takiego widze. Powinno sie jasno powiedziec ze gady i inne to bajki, i przejsc nad tym do konkretow – do realnego wroga.

   PS. PIS = neocons(USA) = NWO. – maja te niby punkty zapalne ale czy nie jest to pod publiczke? Poza tym ja chcialabym wierzyc ze JK wie co to GMO, NWO, Codex Alimentarius… Ale czlowiek ktory nie wie jaka jest relacja miedzy konopiami a marihuana… no musialby sie bardzo postarac zeby zrozumiec o czym mowa jesli chodzi o wyzej wymienione problemy NWO)

   Przepraszam jesli brzmie pesymistycznie, ale kurcze… Chyba za duzo sie zaglebiam w te tematy. Ale w pelni cie popieram. Trzeba probowac spokojnie jakos sie ‚ulozyc’, wyszukac kompromis, albo chociaz stworzyc pole do kulturalnej dyskusji o kontrowersjach ktore wymieniles. Bo tego pola jak na ta chwile nie ma. Tylko od czego/kogo zaczac?

   • heros2010 said

    Wcale nie, to co piszesz jest bardzo optymistyczne,jest dowodem na to ,że spora część społeczności grypa666 to nie jest żadna sekta ani kółko wzajemnej adoracji ,tylko ludzie rzeczywiście szukający prawdy i rozwiązań.Nie składamy się z neonazistowskich bojówek szykujących się do wieszania Żydów.
    Szukamy osób i instytucji,które rzeczywiście maja wpływ na nasze być albo nie być.
    Moje ptk.zapalne PiS vs.NWO to raczej to czego wyborcy oczekują od PiS ,a nie to co PiS im tak na prawdę chciałby dać.Da jak będzie musiał,nie inaczej.

    ps.Od czego zacząć?Myślę ,że ty już zaczełaś.Pozdrawiam:D:D:D

   • Andrzej 101 said

    Zagrypiona, czy Ty na poważne myślisz, że Jarek nie wie, co to GMO, NWO czy Codex „A”? On doskonale wie, co to jest i że to robota jego przełożonych. Jego zadaniem jest odwracanie naszej uwagi do istotnych spraw podsuwanymi nam pierdołami. Np. „walką” o IPN, czy dyskusją o in-vitro. A w tym czasie Polska dalej jest szabrowana i zażydzana. A przede wszystkim ustawowo wprowadza się przepisy „depopulacyjne”, mające sprawić, że ludzie będą więcej chorować i szybciej umierać. Zarobią koncerny farmaceutyczne unych i odciąży się kasy emerytalne. Ot co…

    • zagrypiona said

     no ludzilam sie ze nie wie 😦 na pierwszy rzut oka nie wygląda na zbyt przebieglego wiec myślałam ze nie wie, jak to pozory moga mylic.

    • hjk said

     „kosmitow i jaszczury. Czesc ludu bajki o jaszczurach kupi a jak przyjdzie co do czego to sie oddadza bez pytania w rece LUDZI”

     No ale jaszczury czy kosmici to takie „pseudonimy” przecież…))

    • zagrypiona said

     No ja nie wiem czy ‚pseudonimy’ jak ktos w artykule o jaszczurach wkleja zdjecia szkieletow czy tez fotoszopowane lby czlowieka kobry i podnieca sie tym. Jak dla mnie to przegiecie. I oczywiscie pole do nadużyć dla dezinformatorow.

    • Leszek Sz. said

     Andrzeju 101!

     Ale zadymę o in vitro zrobiły twoje lewicowe partie: PO i SLD!

     Nie ma partii politycznej w Polsce, która mówiłaby coś o alimentarius, GMO i masońskim spisku, bo zaraz by ludzie taką partię wyśmieli i nie pytaj dlaczego! Tak było z PPN, której zresztą i tak nie można ufać (patrz. L. Bubel)! Sołeczeństwo jest dziś podatne na manipulację jak nigdy dotąd!

     Niepotrzebnie zatem kopje swoją na tarczy PiSowskiej chcesz rozkruszyć!

  • Praworządny Obywatel NWO said

   @ Heros 2010
   Dobra robota. Od czegoś trzeba zacząć, a diabeł jak zawsze tkwi w szczegółach. Raz jeszcze podkreślę, że budowa ruchu antyNWO musi być oparte w większości o elektorat PiS-u, który jest patriotyczny,ale niedoinformowany. Jeśli ta informacja kiedyś się do nich przebije to stworzy to ogromną antysystemową siłę. Problemem jak na razie nie do przejścia jest Jarosław Kaczyński. A,że w PiS są lub były różne opinie świadczą np. wypowiedzi byłego trzeciego bliźniaka Ludwika Dorna. Przypomnę to

   Na konferencji prasowej w Sejmie Dorn powiedział, że decyzja o udzieleniu przez niego poparcia jednemu z tych kandydatów musi być poprzedzona zawarciem odpowiedniej umowy politycznej.
   Miałoby się w niej znaleźć kilka zobowiązań kandydata, w tym: że do końca 2012 roku doprowadzi do wycofania Polskiego Kontyngentu Wojskowego z Afganistanu; powoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego „z prawdziwego zdarzenia” (mieliby do niej wejść m.in. szefowie MON, MSZ, premier, a także osoba wskazana przez Dorna); zawetuje każdą ustawę, która włącza żołnierzy i funkcjonariuszy do powszechnego systemu ubezpieczeń emerytalnych.

   Ponadto kandydat na prezydenta, który chciałby poparcia Dorna, musi obiecać, że przeciwstawi się członkostwu Polski w strefie euro, „zawetuje każde zwiększenie podatków pośrednich i bezpośrednich”, a także każdą ustawę zwiększającą nakładane na przedsiębiorców obciążenia biurokratyczne (ponad wymogi określane przez prawo Unii Europejskiej).
   Dorn poruszył kwestie kluczowe, Afganistan i euro. Tak więc Żyd Żydowi nierówny. Jaro i jego śp. brat to niestety syjoniści i tutaj miejsca na kompromis nie ma.
   Ciekawie Dorn mówił również o Belce.
   Z Ludwikiem Dornem, posłem bezpartyjnym, byłym marszałkiem Sejmu, byłym wicepremierem i byłym szefem MSWiA rozmawia Jacek Nizinkiewicz:

   – Marek Belka został wskazany przez Bronisława Komorowskiego na nowego szefa NBP.

   – To nie jest dobry kandydat. Nie chciałbym żeby polski Bank Centralny był oddziałem nieformalnego bytu jakim jest pewien układ interesów międzynarodowej finansjery.

   – To dosyć enigmatyczna wypowiedź. Co pan ma namyśli?

   – Przyjmijmy, że na podstawie mojej intuicji, wiedzy i doświadczenia wyrobiłem sobie takie zdanie. Niech pan marszałek Komorowski prześledzi działalność pana Marka Belki w Iraku. Był tam od czerwca do października 2003 szefem koalicyjnej Rady Koordynacji Międzynarodowej. Od listopada 2003 do kwietnia 2004 był dyrektorem ds. polityki gospodarczej w Tymczasowych Władzach Koalicyjnych w Iraku, odpowiedzialnym za reformę walutową, stworzenie nowego systemu bankowego i nadzór nad gospodarką. Postawmy pytanie co Polska z tego miała. Nic. A firmy innych krajów – i owszem To jest kluczowe pytanie.

   – Proszę rozwinąć swoją wypowiedź.

   – Nie chcę jej teraz rozwijać, ale to są kluczowe pytania o pana Belkę. Ponadto z ręki amerykańskiej takie funkcje w Iraku mógł otrzymać tylko ktoś kto cieszy się najwyższym zaufaniem. Takim zaufaniem nie obdarza się za darmo. Wolałbym, żeby szefem NBP został jednak ktoś do kogo nasi amerykańscy przyjaciele mają mniejsze zaufanie.

   To już oskarżenie Belki wprost o amerykańską agenturę. Tak mocno tego nikt nie podniósł. chociaż trzeba uczciwie przyznać,że protestował równiez Pawlak.
   ymczasem szef PSL, wicepremier i kandydat na prezydenta Waldemar Pawlak ostro skrytykował osobę Belki, mówiąc, że nie jest on osobą niekontrowersyjną. – Nie jest najlepszą kandydaturą na obecne czasy. Potrzeba osoby, która będzie z większym wyczuciem rozumiała interesy miejscowe, krajowe w relacji do interesów globalnych, międzynarodowych korporacji – wyznał w Radiu TOK FM. Belka do ubiegłego tygodnia szefował ważnemu departamentowi europejskiemu w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Współtworzył pakiety ratunkowe dla państw pogrążonych w kryzysie
   – Belka niedawno prezentował przekonanie, że zagraniczne banki czują się odpowiedzialne za interesy prowadzone w Polsce. Tymczasem w przypadku opcji walutowych międzynarodowe banki po prostu starały się wyciągnąć jak najwięcej kasy w trudnych kryzysowych czasach – ocenił.

   Pawlak nawiązał do sytuacji sprzed dwóch lat, kiedy to wiele firm dało się wciągnąć w spekulacyjną grę na złotym, który podobno był skazany na umacnianie. Niestety, upadek banku Lehman Brothers spowodował nie tylko głęboką przecenę naszej waluty, ale też światowy kryzys finansowy. Upadły takie firmy, jak: Krosno, Monnari czy Techmex.

   Jak to się ma do szefowania NBP? – W zderzeniu interesów krajowych z globalnymi nie będzie potrafił odmówić, bardzo mocno się oprzeć. Znam realia i wiem, jakie są mechanizmy – wyznał szef PSL w TOK FM.

   To również mocna antyglobalistyczna wypowiedź. A co na to PiS.
   Otóż PiS powiedział ,że nie ma do Belki żadnych merytorycznych uwag(sic!), a protestuje jedynie w spawie trybu jego powołania.
   Czyż trzeba więcej przykładów, na to,że Jaro na globalistycznym koniu jeździ. Wyborcy PiS-u osiwieliby gdyby posłuchali o czym Jaro z bratem rozmawiali podczas tych wszystkich pielgrzymek do Izraela i audiencji w Mossadzie. Kiedyś ta wiedza będzie nam może dostepna. Wszystko może się jeszcze odwrócicć,ale wyzwolenie przyjdzie raczej na skutek zawalenie się planów NOW na świecie. Sami na niepodległość na razie nie jesteśmy w stanie sie wybić. P

   • Leszek Sz. said

    Kaczyńscy syjonistami?

    Można ich nie lubić, ale żaden syjonista nie lubiłby historii Polski i jej tradycji! Nawet gdyby odwoływał się do niej robiąc ludziom wodę z mózgu to jednak działałby na swoją niekorzyść!

    ps. Szkoda, że na tym blogu nie porusza się tematów o pseudopatriotach i pseudoprawicowcach UPRze, WiPie i Januszu Korwin – Mikke, który to w jednym z filmów na You Tube zachęca do oddania żydom ich majątku, który przed wojną posiadali w Polsce!

    • zagrypiona said

     Chetnie opublikuje cos krytycznego wzgledem JKM itd. tylko ktos to musi napisac. Ja niestety nie mam czasu, gdyz interesem tym – blogiem – zajmuje sie sama, z wyboru poniekad (nie mozna dzis ufac nikomu), a tu jeszcze zycie realne itd. no niestety globalisci mi nie placa itd. 😉 Poza tym, nie mam wystarczajacej ilosci wiedzy by napisac cos sensownego o JKM. Ktos bardziej kompetentny niz ja moglby… moze.

   • Leszek Sz. said

    Praworządny obywatelu! Nie NOW, tylko NWO!

    Gdyby wyborcy PiSu wiedzieli to co piszesz to co by zrobili? Na kogo poszliby głosować, skoro wszystkie prtie w Polsce są zażydzone? Zostaliby w domach! I tak pewnie by było! PiS jest najmniejszym złem z polskich partii politycznych! Nie ma idealnej formacji politycznej! Co by nią miało być, proszę napisz?

    ps. dlaczego na tym forum głaszcze się po głowie rządzacą antypolską PO??? Nie znalazłem tu żadnych artykułów szczerze i w całości potępiających wyłącznie PO!?

    • zagrypiona said

     Drogi Leszku. Nie krytykuje sie PO bo to DZIECKO nawet wie ze PO = ZŁO. PIS natomiast szarga flaga polska i mieni sie patriotami – od takich wiecej wymagamy. Dlatego wiecej jest o PISIE.

     Z tym glaskaniem po glowie to troszke za daleko – to prawie jak oskarzenie o pochwalanie.

    • Leszek Sz. said

     No, a jak ktoś odwiedzi ten blog to sobie pomyśli: ”Co to za antyspiskowcy, co to starą datą żyją. PEŁO syfi kraj, a ci nie tym się zajmują czym trzeba).

     Wystarczy przyjrzeć się trochę polityce, żeby dostrzec, iż w PiSie są conajmniej trzy skrzydła (fronty) partyjne:

     * narodowo-katolicki, skupiony wokół Macierewicza i sympatyzujący z o. Rydyzkiem (ten jest prawicowy i zawsze cacy)

     * centrowy, do którego należy Ziobro i Jaro (ten już nie zawsze cacy)

     * no i na koniec liberalny, czyli ten na lewo. Na jego czele jest Kluzik – Rostkowska (ten front nie jest w ogóle cacy)

     Podaj mi nazwę polskiej partii, która nie jest zażydzona i nie wydaje się być fałszywa? N i e m a t a k i e j !

 2. heros2010 said

  Jeszcze apropo tematu edukacji ,który poruszyłaś,oczywiście bardzo ważny.Wiadomo jak wielkie są starania ,żeby z edukcjii pozostawić czystą indoktrynacje.
  Ale tak jeszcze z innej beczki,pojawiają się już pierwsze efekty zwycięskiej ofensywy nwo w „mee(r)diach” i resorcie „edukacji”.No oczywiście też są przemiany społeczne,ale nikt mi nie wmówi,że te przemiany są spontaniczne.

  RPD: wzrasta liczba samobójstw nastolatków
  Liczba samobójstw wśród nastolatków systematycznie rośnie – alarmuje rzecznik praw dziecka Marek Michalak w wystąpieniu do ministra zdrowia Ewy Kopacz. Zwraca także uwagę, że ok. 15 proc. dzieci i młodzieży cierpi na zaburzenia zdrowia psychicznego.

  Zgodnie z danymi GUS, w roku 2008 liczba samobójstw, dokonanych przez osoby w wieku 15-19 lat wyniosła 274 osoby. Na 100 tys. osób w tym wieku wskaźnik dokonanych samobójstw wzrósł więc do 10,28 (dla porównania – w roku 2004 wynosił 8,78).

  Tu jest dosyć ciekawy fragment warty głębszej analizie:

  W celu wypracowania skutecznych działań prewencyjnych w zakresie prób samobójczych dzieci i młodzieży niezbędne jest jednak zorganizowanie centralnego systemu zbierania danych, dotyczących występowania prób samobójczych w Polsce. Obecnie dostępne są tylko dane cząstkowe, zbierane np. przez osoby, prowadzące badania problematyki samobójstw czy dane, będące w posiadaniu policji” – pisze RPD, zwracając się do minister zdrowia z prośbą o zobowiązanie placówek medycznych do zbierania i raportowania informacji na temat samobójstw i prób samobójczych, jak ma to obecnie miejsce w stosunku do danych, dotyczących liczby zachorowań i sytuacji epidemiologicznej w Polsce.

  Samobójstwa to – w zależności od badań – druga lub trzecia przyczyna zgonów dzieci. Najwięcej samobójstw – wśród nastolatków – jest w grupie wiekowej 15-19 lat: nawet ponad 280 rocznie, o kilkadziesiąt więcej niż jeszcze w 2000 r. Wśród dzieci w wieku od 10 do 14 lat notuje się rocznie ok. 50 samobójstw. Najczęstszą przyczyną samobójstw wśród nastolatków są trudności w szkole, problemy w rodzinie i nieco rzadziej – zawiedziona miłość. Szacuje się, że 28 proc. dzieci w wieku od 10 do 17 lat ma zaburzenia depresyjno-lękowe.

  Według danych resortu zdrowia, w Polsce ok. 900 tys. dzieci wymaga opieki i pomocy psychiatryczno-psychologicznej. W roku 2004 z opieki poradni zdrowia psychicznego korzystało jedynie ok. 129 tys. z nich, a z opieki szpitalnej – ok. 12 tys. Badania pokazują, że niektóre zaburzenia występują znacznie częściej, niż mogłaby to sugerować liczba przypadków zarejestrowanych w placówkach – np. częstość zaburzeń depresyjno-lękowych sięga w badaniach 25-28 proc. dzieci w wieku 10-17 lat, częstość zaburzeń odżywiania – 12 proc. wśród dziewcząt w wieku 13-17 lat.(PAP)

  ps.W artykule ,który zarzuca nas ponurymi danymi,jedyne źródło wyjścia z tej opłakanej systuacji widzi się w opiece psychiatrycznej i łatwiejszym do niej dostępie.Jakoś nikt nie zadaje pytania,w zasadzie czemu leczyć objawy a nie źródło problemu.Abstrachując (Abstrachując elokwentnie o ekstramoralnej konwencji, dochodzimy do konkluzji,która jest rzeczą absurdalną, albowiem) [autolol]),że to grozi nam podobna zombifikacja społeczeństwa jak w USA.
  To na pewno też przypadek podsuwanie tego typu rozwiązania ,no ,ale może jestem przewrażliwiony.prozac i inne świństwa rulez.A fifatfi, meetv i diznej czanel liczą kasę nie mówiąc już o zero coli i tego typu świństwach w kolorowych papierkach.

 3. antykk said

  Z SIECI-onet

  14
  Ludzie! Tragedia! Bojówki! Rzeszów!
  janusz1200

  dzisiaj, 22:05

  Obserwuj

  Wróciłem niedawno z rynku gdzie odbył sie wiec wyborczy Jarosława Kaczyńskiego. Kilka minut po rozpoczęciu spotkania od ulicy 3-go Maja podjechał autobus z młodzieżówką PO.Około 30tu 40tu osób wysiadło z niego i skierowało się w kierunku tłumów zgromadzonych na rynku. Rozpoczęli rozdawanie ulotek wyborczych Bronisława Komorowskiego,po czym przystąpili do prowokowania uczestników wiecu.Padały wyzwiska skierowane do starszych osób np.”mohery”, nazywali mieszkańców Rzeszowa „ciemnogrodem”, padały słowa o „wstydzie” za podkarpackich wyborców.Po drobnych przepychankach ktoś zwrócił uwagę policji że autobus stoi w miejscu niedozwolonym i proszono o stosowną reakcję.Policja jednak w żaden sposób nie chciała zareagować.W pewnym momencie ktoś z prowokatorów podobno naubliżał jednej starszej osobie (były więzień UBP) i zaczęła się ostra wymiana zdań i przepychanki. Jak z podziemi wyrośli nagle fotoreporterzy GW, którzy jak szakale wskoczyli w same centrum wydarzeń. Kilku młodych ludzi odebrało sprzęt fotograficzny reporterom i tu owszem policja już zareagowała…Po kilkudziesięciu minutach wszyscy prowokatorzy PO wsiedli do autobusu i odjechali.
  Nigdy nie przypuszczałem że ci młodzi Peowcy mogą mieć w sobie tyle cynizmu,chamstwa i nienawiści.To byli ludzie bez sumień i honoru. Zaczynam się poważnie obawiać o losy Polski pod rządami tak bezczelnych i cynicznych ludzi..
  Zagłosuj:

  Odpowiedz

  Zgłoś naruszenie zasad forum
  Bieżąca dyskusja
  Następny
  Poprzedni
  Wszystkie
  Rozwiń wszystkie komentarze

  Wróciłem niedawno z rynku gdzie odbył sie wiec wyborczy …
  … Jarosława Kaczyńskiego. Kilka minut po rozpoczęciu spotkania od ulicy 3-go Maja podjechał autobus z młodzieżówką PO.Około 30tu 40tu osób wysiadło z niego i …
  janusz1200
  dzisiaj, 22:05

  To normalne u młodzieżówki partii miłości.
  ~BMP
  dzisiaj, 22:23

  Strach się bać. Szturmowcy PO.
  dr.spoken
  dzisiaj, 22:29

  Tak było za Hitlera. Te same działania! Bojówkarze biegli …
  … tam gdzie był wiec przeciwko NSPAD i robili burdy.
  alfrednoga
  dzisiaj, 22:39

  Pozdrawiam Podkarpacie! Mimo, ze jestem daleko, calym sobą …
  … jestem z Wami i taki sam jak Wy. .. 🙂

  • zagrypiona said

   nie umniejszajac powyzszej sytuacji, ale tragedia to jest na terenach popowodziowych, a tu… ot… poprzepychali sie zwolennicy jednych czy drugich.

   • Leszek Sz. said

    A kto zaczął? Czyści rasowo Polacy z PO ze swoją młodzieżówką zaatakowali żydowskich emerytów z PiS!

    No, no! Niechaj żyje Rockefeler, czy jak mu tam, temu idocie z tym głupim nazwiskiem, co zawsze robię błedy, gdy je piszę?!

 4. hjk said

  Do mnie dotarła wiadomość, ze niektóre z tych terenów zalewano celowo, by uchronić inne. Trzeba by to jakoś zweryfikować, czy ktoś widział np. rozkopywanie czy wysadzanie wałów…

  • Leszek Sz. said

   To najwidoczniej prawda, bo TVP coś o tym trąbiła! Niby zaleli gdzieś łąki, aby uchronić osiedla. Ale czy można dziś w to wierzyć!?

 5. grypa666 said

  od pb: moim zdaniem trzeba przyjrzec sie blizej wszelkiego typu „bojowkom” wyborczym, „antydemonstracjom” (ws meczetu w stolicy, przed zydowskim instytutem historycznym ws oswiadczenia dr Calej…) = to mi wyglada na sterowane z tego samego miejsca

 6. Leszek Sz. said

  Fakt faktem, że i PO i PiS liżą poniekąd tyłek mocarstwom, to jednak należy pamiętać, że gdyby tego nie robiły to wyleciałyby z Sejmu. Polacy mają dziś tak zryte myślenie, że jak pojawi się jakiś polityk, który chce silnej Polski to zaraz ludzie go wyśmieją mówiąc: ”patrzcie, on uważa Polskę za mocarstwo, co za głupek”! Taki polityk traci wówczas poparcie, a kraj gnije! PiS ma jednak w odróżnieniu od PO o wiele mniej wrogów za przyjaciół! Prezydent Kaczyński kumplował się z żydami, PiS jako partia raczej nie! Nie chcąc zbyt mocno podporządkowywać się UE PiS zkumplowało się z USA, które i tak wypina na Polskę cztery litery! Z kolei PO jest miliard razy gorsze! Ich przyjaciele to Niemcy (E. Steinbach), Rosja (Putin) i UE w najgorszej postaci! PO jakby mogło to by oddało Niemcom zachód Polski, żeby tylko Angela i Erika uznały Polaków za POstępowych i tolerancyjnych ”Europejczyków”. PiS hamowało jeszcze takie bzdury jak ustawa przeciwko dawaniu dzieciom klapsów. Teraz jak PO ma pełnię władzy to już wszystko przejdzie bez problemu, a jeśli ludzie będą przeciwko, to zrobią to w białych rękawiczkach!
  Przykład: Ludzie w Polsce nie chcieli żywności GMO! No i jej nie ma, ale są pasze dla zwierząt produkowane z ziemniaków i buraków GMO! Czyli GMO weszło, tyle, że tylnimi drzwiami!

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s

 
%d blogerów lubi to: